Kategori “Forskning”

2017-10-02, Forskning, Vårdfrågor

Projekt Säker Förlossning Löf har tagit fram råd för att förebygga och hindra plötslig oväntad spädbarnskollaps (SUPC). Råden handlar om hur…

2017-08-16, Forskning, Samarbete, Utbildning, Vårdfrågor

Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Bäckenbottenutbildning.se – nytt utbildningsprogram…

2017-06-02KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Vårdfrågor

Under två dagar i maj var Jönköpings läns Barnmorskesällskap värd för konferensen Reproduktiv hälsa 2017. Fler än 500 barnmorskor samlades…

2017-04-24, Stockholm, Forskning

Hej! Vi vore väldigt tacksamma om ni kan ta några minuter av er tid att besvara en enkät  ”Om att lära”. Enkäten…

2017-02-15, Forskning, Nyheter

Dags att söka Forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Ansökan ska vara inlämnad senast den 7 april. Forskarstipendium 2017 10 000 kronor…

2017-01-18, Forskning, Utbildning, Vårdfrågor

MIMA – MIDWIVES MANAGEMENT DURING THE SECOND STAGE OF LABOUR IN RELATION TO PERINEAL OUTCOME. Projektet syftar till att undersöka…

2016-10-27, Forskning, Nyheter

Graviditetsregistret är nu i full verksamhet inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning/BB. Målet är att öka kvalitén, stimulera till förbättringsarbeten och…