Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern är en historisk tidskrift med nutida innehåll för och av barnmorskor.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2020-10-15, Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession…

Lokalföreningar

2020-09-24, Göteborg

  11/11 Vårdmodeller med kontinuitet. Barnmorskor från Min Barnmorska Stockholm besöker oss och presenterar sin verksamhet och arbetssätt. Se mer…

2020-05-27, Uppsala

Den 5 maj valdes styrelsen för Uppsala barnmorskeförbund 2020, Evelina Holtby valdes som ordförande och Emma Eriksdotter Lööv, Evelina Bäccman…

Kalendarium

Förbundet

Samarbete

Barnvagnsmarschen 2.0 den 22-27 oktober 2020. Barnvagnsmarschen 2020: Tillsammans, på varsitt håll. Barnvagnsmarsmarschen är RFSU:s årliga marsch mot mödradödligheten i…

Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundets Ordförandekonferens. Den 10 november 2020 klockan 14.00-17.00. Ordförandekonferensen kommer att ske digitalt via Zoom länk som skickas ut…

Lokalföreningar