Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation. Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern är en historisk tidskrift med nutida innehåll för och av barnmorskor. I Jordemodern annonseras stipendier, medlemsmöten, konferenser och platsannonser.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2019-03-01, Stipendium

Nu är det dags att söka forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska. Forskarstipendium 2019 10…

Lokalföreningar

2019-03-14, Stockholm

Finns det något ni vill att vi i Stockholm ska arbeta med? Vi behöver ha in ev motioner senast 7/4…

2019-03-14, Stockholm

Hej alla medlemmar! Det är dags för er att nominera nya medlemmar till styrelsen. Vi söker en förtroendevald barnmorska samt…

2019-01-24KonferensJämtland, Forskning, Konferens, Vårdfrågor

Vi Freja-barnmorskor (Aurora) i Östersund hälsar er hjärtligt välkomna till ett tvådagarsmöte i Vinterstaden! Syftet med träffen är att samla…

Kalendarium

Förbundet

KonferensKonferens

Reproduktion i förändring. Nya patienter, nya tekniker – nya behov?! Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi i samverkan med…

Lokalföreningar

Kalmar, Föreningsmöte

Vi hälsar alla barnmorskor i Region Kalmar välkomna till Kalmar Läns Barnmorskeförenings årsmöte för 2019 Tid: Torsdag 11 april klockan…