Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation. Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern är en historisk tidskrift med nutida innehåll för och av barnmorskor. I Jordemodern annonseras stipendier, medlemsmöten, konferenser och platsannonser.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2019-03-01, Stipendium

Nu är det dags att söka forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska. Forskarstipendium 2019 10…

Lokalföreningar

2019-03-14, Stockholm

Finns det något ni vill att vi i Stockholm ska arbeta med? Vi behöver ha in ev motioner senast 7/4…

2019-03-14, Stockholm

Hej alla medlemmar! Det är dags för er att nominera nya medlemmar till styrelsen. Vi söker en förtroendevald barnmorska samt…

2019-01-24KonferensJämtland, Forskning, Konferens, Vårdfrågor

Vi Freja-barnmorskor (Aurora) i Östersund hälsar er hjärtligt välkomna till ett tvådagarsmöte i Vinterstaden! Syftet med träffen är att samla…

Kalendarium

Förbundet

KonferensForskning, Konferens, Utbildning, Vårdfrågor

Välkomna till en temadag om abort arrangerad i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG. Anmälan: är öppen – länk  till webbanmälan…

Lokalföreningar

Kristianstad

Välkomna på årsmöte i Kristianstad läns barnmorskeförening. Tid och plats: Vi träffas måndagen den 29 april på ungdomsmottagningen i Kristianstad kl.17.30…

Kronoberg, Föreningsmöte

Tid:  Måndagen den 29 april kl. 17.30 Plats: Lokal Zeus CLV Program: Årsmöte och Kick-off med mat.    …

Stockholm

Plats: Sjuksköterskornas hus Baldersgatan 1, lokal Sången Tid: klockan 14-16. Datum: 6 maj Varmt Välkommen på vårens träffar…