Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern publicerar aktuella artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras stipendier, medlemsmöten, konferenser och platsannonser.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

Lokalföreningar

2018-10-17, Älvsborg

14/11 sker omröstning om vi skall bilda fackförbund. Två representanter från styrelsen i vår lokalförening åker till förbundsstämman och framför…

Kalendarium

Förbundet

Lokalföreningar

Stockholm, Föreningsmöte

Plats: Sjuksköterskornas hus Baldersgatan 1, lokal Sången Tid: klockan 14-16. Datum:  Tisdag 8 januari måndag 11 februari 4 mars 1 april…