Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern publicerar aktuella artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras stipendier, medlemsmöten, konferenser och platsannonser.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2018-10-09, Nyheter, Vårdfrågor

National Early Warning Score (NEWS) är det mest precisa och bäst validerade av de system som idag finns för att…

Lokalföreningar

2018-10-17, Älvsborg

14/11 sker omröstning om vi skall bilda fackförbund. Två representanter från styrelsen i vår lokalförening åker till förbundsstämman och framför…

Kalendarium

Förbundet

KonferensFöreningsmöte, Konferens

Extra förbundsstämma november 2018. Förbundsstyrelsen och två representanter (röstberättigade ombud/medlemmar) från varje lokalförenings styrelse sammanträder. Datum: Onsdag den 14 november…

KonferensKonferens

Barnmorskeförbundets årliga Chefskonferens den 26-27 november 2018 på Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25  Nacka, Stockholm Ett hållbart arbetsliv…

Lokalföreningar

Gotland, Föreningsmöte

Tid: 23 oktober kl. 18.30 Plats: Hemma hos Anne Nyman Ämne: Information och diskussioner om utredningen om eventuell framtida fackförening i SRAT…

Örebro, Föreningsmöte

Tid: tisdag  23 oktober klockan 18.00 Plats: Visthusgatan 6 i ladugårdsängen Program: Vi kommer större delen av mötet ägna oss åt diskussion kring…

Blekinge

    Tid: 23/10 kl.17.30 Plats:  Sjöofficersmässen i Karlskrona. Middag till självkostnadspris. Program: Diskussioner och presentation angående nytt fackförbund. Anmälan…