Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern är en historisk tidskrift med nutida innehåll för och av barnmorskor.

Läs mer

Aktuellt

Förbundet

2022-01-18, Debatt

Den svenska förlossningsvårdens bristande tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö har i decennier diskuterats och blivit mediala. Det krävs ett större grepp…

Lokalföreningar

2021-06-01, Dalarna, Allmänt

  Dalarnas Barnmorskeförening styrelse 2021 Ordförande Klockar Linda Nääs Sekreterare  Karin Andersdotter, förtroendevald Kassör  Viktoria Winlöf Övriga ledamöter Anna Lindberg…

2021-06-01, Jönköping, Föreningsmöte

2020 inleddes med medlemskväll på Grafitgrå där Svenska barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund gästade oss och berättade om barnmorskans historia. Efter…

Kalendarium

Förbundet

Nyheter

Svenska Barnmorskeförbundet erbjuder ett webbinarie för att skapa en större kännedom om alla fördelar som medlemskap ger då det handlar…

Nätverk

Nästa nätverksmöte är annonserat till den 24 januari 2022 kl 13–16. Mötet i januari kommer att  hållas via Teams. Agendan…

Lokalföreningar

Uppsala, Föreningsmöte

Kallelse till digitalt årsmöte. Årsmöte 2022 Datum: Tisdag den 8/2-2022Tid: Digitalt mingel från 18.00. Årsmötet börjar kl 18.30Plats: Mötet sker digitalt via Zoom. Länk…