Forskning

Sedan 1982 då barnmorskan Vivian Wahlberg disputerade på Credés’ profylax har 185 svenska barnmorskor lagt fram sina doktorsavhandlingar. Det finns nu ett stort antal barnmorskedoktorander, flera docenter och barnmorskor med professorstitel.

Barnmorskeförbundet har ett Doktorandnätverk

Läs mer under Vetenskapliga rådet. Forskning bedrivs vid högskolor och universitet runt om i landet – kontakta Vetenskapliga rådet eller respektive högskola/universitet om du vill veta mer! Välkommen att annonsera din kommande disputation och skriva en populärvetenskaplig artikel i Jordemodern!

Doktorsavhandlingar:

Sammanställning av disputerade legitimerade barnmorskor i Sverige (januari 2024).

Är du intresserad av att börja forska?

Vill du bli doktorand? Läs mer i Doktoranddagboken, en blogg med barnmorskan Louise Lundborg om hennes doktorandstudier fram till disputation och doktorsavhandling.

Läs mer om forskning och evidens
THE COCHRANE LIBRARY
Independent high-quality evidence for health care descion making

Vill du vara med i Doktorandnätverket?

Ta kontakt med doktorandrepresentanten i Vetenskapliga rådet.

Senast uppdaterat: 2024-01-30