Våra rådgivande organ

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har fyra rådgivande organ: Vetenskapliga rådet, Etiska rådet, Internationella rådet och Utbildningsrådet.

Svenska Barnmorskeförbundets verksamhet utövas genom råden som arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. Rådens medlemmar och sakkunniga utses formellt av förbundsstyrelsen. I Utbildningsrådet ingår representanter från respektive lärosäte som bedriver barnmorskeutbildning i Sverige.

Varje råd har fastställda instruktioner för arbetet. Syftet med Svenska Barnmorskeförbundets rådgivande organ är att stärka och verka för Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeprofessionen inom respektive område.

Senast uppdaterat: 2021-03-02