Våra rådgivande organ

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har fyra rådgivande organ: Vetenskapliga rådet, Etiska rådet, Internationella rådet och Utbildningsrådet.

Rådens medlemmar och sakkunniga utses av förbundsstyrelsen.
I utbildningsrådet ingår representanter från respektive lärosäte.
Varje råd har sina egna instruktioner för arbetet. Syftet med dessa rådgivande organ är att stärka och verka för Barnmorskeförbundet och professionen inom respektive område.

Senast uppdaterat: 2016-02-11