Våra rådgivande organ

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har fyra rådgivande organ: Vetenskapliga rådet, Etiska rådet, Internationella rådet och Utbildningsrådet.

Rådens medlemmar och sakkunniga utses formellt av förbundsstyrelsen.
I utbildningsrådet ingår representanter från respektive lärosäte.
Varje råd har sina egna instruktioner för arbetet. Syftet med dessa rådgivande organ är att stärka och verka för Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeprofessionen inom respektive område.

Senast uppdaterat: 2018-11-15