Våra rådgivande organ

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har fyra stadgebundna rådgivande organ: Vetenskapliga rådet, Etiska rådet, Internationella rådet och Utbildningsrådet. Chefsrådet bildades efter styrelsebeslut (2022).

Svenska Barnmorskeförbundets verksamhet utövas genom råden som är stadgebundna och arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. Rådens medlemmar och sakkunniga utses formellt av förbundsstyrelsen. I Utbildningsrådet ingår representanter från respektive lärosäte som bedriver barnmorskeutbildning i Sverige. År 2022 beslutade förbundsstyrelsen att bilda Chefsrådet.

Varje råd har av förbundsstyrelsen fastställda instruktioner för arbetet. Syftet med Svenska Barnmorskeförbundets rådgivande organ är att stärka och verka för Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeprofessionen inom respektive område.

Senast uppdaterat: 2023-05-29