Prenumerera

En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften till Svenska Barnmorskeförbundet. Du kan prenumerera på Jordemodern även om du inte är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet.

Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från barnmorskor, medlemmar, och andra som bidrar med texter.
I Jordemodern annonseras Svenska Barnmorskeförbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten. Jordemodern gör ibland temanummer.

Välkommen att prenumerera på Jordemodern!
Prenumeration förnyas årligen, beställ via mejl till Svenska Barnmorskeförbundet – se nedan. Uppge namn och postadress. Vi skickar faktura. Pris för prenumeration 2019 (ej medlemmar) inkluderar 6 % moms.

Jordemodern Svenska Barnmorskeförbundet (utgivare)
ISSN 0021-7468
Stockholm: Jordemodern, 1888-
Svenska

Utgivning
Jordemodern utkommer med åtta utgåvor(nummer) per år.
2019: 5 mars, 5 april, 3 maj, 4 juni, 5 september, 4 oktober, 5 november, 5 december.

Priser prenumeration kalenderår (ej medlem i Svenska Barnmorskeförbundet)
Prenumeration Jordemodern 2019 (8 nummer):
Inom Sverige: 700 SEK (inklusive 6% moms)
EU/Europa: 750 SEK (inklusive 6 % moms).
Förmedlarrabatt utgår ej.

 

Prenumerera på Jordemodern 2019. Uppge namn och din postadress. Vi registrerar din prenumeration och skickar faktura.

Senast uppdaterat: 2019-06-28