Prenumerera

En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften till Svenska Barnmorskeförbundet. Du kan prenumerera på Jordemodern om du inte är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet.

Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från barnmorskor, medlemmar, och andra som bidrar med texter.
I Jordemodern annonseras Svenska Barnmorskeförbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Välkommen att prenumerera på Jordemodern!
Prenumeration på Jordemodern ska förnyas årligen, beställ via mejl till Svenska Barnmorskeförbundet – se nedan. Uppge namn och postadress. Vi skickar faktura.
Pris för prenumeration (ej medlemmar) inom Sverige inkluderar 6 % moms.

Jordemodern Svenska Barnmorskeförbundet (utgivare)
ISSN 0021-7468
Stockholm: Jordemodern, 1888-
Svenska

Utgivningsdagar
Jordemodern utkommer med åtta nummer per år.
2022: 4 mars, 4 april, 3 maj, 3 juni, 5 september, 3 oktober, 3 november, 5 december.

Utgivningsplan med datum för 2023 publiceras här på hemsidan.
2023 mars, april, maj, juni, september, oktober, november, december.

Priser prenumeration (2022) 2023 per kalenderår (ej medlem i Svenska Barnmorskeförbundet)
Prenumeration Jordemodern 2023 (8 nummer):
Inom Sverige: 700 SEK
Utland (EU/Europa): 750 SEK.
Förmedlarrabatt utgår ej.

Ej medlem – prenumerera på Jordemodern 2023. Uppge namn och din postadress. Vi registrerar din prenumeration och skickar faktura.

Senast uppdaterat: 2022-10-07