Prenumerera

En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften till Svenska Barnmorskeförbundet. Du kan prenumerera på Jordemodern även om du inte är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet.

Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från barnmorskor, medlemmar, och andra som bidrar med texter.
I Jordemodern annonseras Svenska Barnmorskeförbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Välkommen att prenumerera på Jordemodern!
Prenumeration förnyas årligen, beställ via mejl till Svenska Barnmorskeförbundet – se nedan. Uppge namn och postadress. Vi skickar faktura. Pris för prenumeration (ej medlemmar) inkluderar 6 % moms.

Jordemodern Svenska Barnmorskeförbundet (utgivare)
ISSN 0021-7468
Stockholm: Jordemodern, 1888-
Svenska

Utgivning
Jordemodern utkommer med åtta nummer per år.
2020: 5 mars, 6 april, 4 maj, 5 juni, 4 september, 5 oktober, 5 november, 4 december.

Priser prenumeration per kalenderår (ej medlem i Svenska Barnmorskeförbundet)
Prenumeration Jordemodern 2020 (8 nummer):
Inom Sverige: 700 SEK (inklusive 6% moms)
EU/Europa: 750 SEK.
Förmedlarrabatt utgår ej.

 

Prenumerera på Jordemodern 2020. Uppge namn och din postadress. Vi registrerar din prenumeration och skickar faktura.

Senast uppdaterat: 2020-01-23