Kategori “SRHR”

2018-06-13, Samarbete, SRHR

Confederation of the Nordic Midwives Associations STATEMENT 2018 The world community looks to Midwives in the Nordic countries to innovate…

2018-05-31, Allmänt, Nyheter, Samarbete, SRHR, Vårdfrågor

Efter önskemål från Socialstyrelsen har professionsföreningarna nu tagit fram ett konsensusdokument kring abort i andra trimestern som tillställts Socialstyrelsen (20180529…

2017-12-12, Nyheter, SRHR, Vårdfrågor

Idag släpper Sveriges Kvinnolobby rapporten Med rätt att föda, en granskning av hur pengarna som regeringen har satsat på kvinnovården har…