Chefsrådet

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har beslutat (2022) att inrätta och ett chefsråd.

Chefsrådets ledamöter är leg. barnmorskor och chefer inom olika verksamheter, på olika nivåer, och utses av förbundsstyrelsen. Sammankallande och ordförande för chefsrådet är förbundsordförande Eva Nordlund.

 • Eva Nordlund

  Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

  Eva Nordlund
 • Chatrine Albertsson

  Leg. Barnmorska, Avdelningschef, Mödrahälsovården i Södra Region Kalmar län

  Chatrine Albertsson
 • Ulrika Forsell Lindgren
  Ulrika Forsell Lindgren
 • Anna Hörsne-Malmborg

  Leg. Barnmorska, Enhetschef inom Obstetrik & Gynekologi för Förlossning, BB, Gyn.avd. och Gyn.mott på Visby Lasarett

  Anna Hörsne-Malmborg
 • Sofia Jedvik

  Chefsbarnmorska, Förlossningsavdelningen CSK Karlstad Region Värmland

  Sofia Jedvik
 • Anna Sigfrid
  Anna Sigfrid
 • Britta Wernolf
  Britta Wernolf
 • Christina Westberg
  Christina Westberg

Senast uppdaterat: 2023-02-01