Chefsrådet

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har beslutat (2022) att inrätta ett chefsråd.

Chefsrådets ledamöter är leg. barnmorskor och chefer inom olika verksamheter, på olika nivåer, och utses av förbundsstyrelsen.

Ordförande och sammankallande för Chefsrådet är förbundsordförande Eva Nordlund.

 

 • Eva Nordlund

  Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

  Eva Nordlund
 • Chatrine Albertsson

  Avdelningschef, Mödrahälsovården Södra Region Kalmar län

  Chatrine Albertsson
 • Ulrika Forsell Lindgren

  Omvårdnadschef BB Karolinska Solna. Antenatal, förlossning, BB och specialist mödravård.

  Ulrika Forsell Lindgren
 • Anna Hörsne-Malmborg

  Enhetschef inom Obstetrik & Gynekologi Förlossning, BB, Gynavdelning och Gynmottagning Visby Lasarett

  Anna Hörsne-Malmborg
 • Ella Loh

  Avdelningschef/Barnmorska Förlossningsvården Halmstad/Halland

  Ella Loh
 • Sofia Jedvik

  Chefsbarnmorska, Förlossningsavdelningen CSK Karlstad Region Värmland

  Sofia Jedvik
 • Anna Sigfrid

  Enhetschef förlossningen Lund

  Anna Sigfrid
 • Britta Wernolf

  Verksamhetschef Omvårdnad BB Stockholm

  Britta Wernolf
 • Christina Westberg

  Enhetschef ungdomsmottagningarna Region Jämtland Härjedalen

  Christina Westberg

Senast uppdaterat: 2024-06-20