Plötslig oväntad spädbarnskollaps – Löf

Projekt Säker Förlossning Löf har tagit fram råd för att förebygga och hindra plötslig oväntad spädbarnskollaps (SUPC). Råden handlar om hur vården bör göra och vara, men kanske lika mycket om information till blivande och nyblivna föräldrar.

Universitetsbarnmorskan Kristin Svensson, dr med vet och amningsspecialist på Karolinska universitetssjukhuset har deltagit i arbetet med de nya råden. Råden baseras på tillgänglig evidens som finns om ämnet och de rekommendationer som ges internationellt för att förebygga SUPC.

På senare tid har det varit mycket diskussion om det är farligt med hud-mot-hud vilket skapat en del onödig förvirring i den kliniska verksamheten på förlossningsavdelningar och BB.

Kristin Svensson, Jordemodern nr 7-8 Juli 2017.

Läs mer in en intervju med Kristin Svensson publicerad i Jordemodern nr 7-8 Juli 2017.

Mer om Löf Säker Förlossningsvård – rekommendationer och råd.