Reproduktiv hälsa i Jönköping

Under två dagar i maj var Jönköpings läns Barnmorskesällskap värd för konferensen Reproduktiv hälsa 2017. Fler än 500 barnmorskor samlades och fyllde dessa lustfyllda dagar med glädje, kunskap och gemenskap.

Temat för årets konferens Var Dags Sex bjöd på föreläsningar om sexuell hälsa utifrån kvinnans hela livscykel, från ungdomar via den fertila kvinnan till den äldre kvinnan. Vi fick höra om bäckenbottenskador, urinretention, cancer, kvinnlig könsstympning och andra tillstånd som kan påverka sexualiteten. Vi fick också kunskap om migration, vårdmodeller, nya riktlinjer kring ctg-tolkning och kunskapsstöd förlossningsskador.

Vi valde temat Var Dags Sex eftersom sexualiteten är navet i barnmorskans profession och vi ville fördjupa kunskapen kring sexualitet inom våra olika arbetsområden. Sexualiteten formar oss och ger oss näring genom hela livet. Den skär genom vår identitet, vår självbild och vår kroppsbild. I sexualiteten finns styrka men också sårbarhet. Sexuell hälsa måste därför ständigt aktualiseras.

Jönköpings Barnmorskesällskap

Program Reproduktiv Hälsa 2017 i Jönköping.
Mer från årets konferens kommer i Jordemodern nr 7-8 Juli 2017.