Kategori “Stipendium”

2016-03-16, Stipendium

För att söka Synskadades Riksförbunds stipendium/projektmedel ”Barnets Lyckopenning” måste du vara legitimerad sjuksköterska eller legitimerad barnmorska och medlem i Svensk…

2015-06-30, Jönköping, Stipendium

Vi i styrelsen har nu ändrat så att det går att ansöka om stipendium fortlöpande under året. Tänk dock på…