Barnmorskan Lena Bäck tilldelades Vivian Wahlbergs forskarstipendium 2017

Konferensen Normal Labour & Birth i Grange i England 2017 lockade totalt 160 deltagare från 20 olika länder och tack vare ett stipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond fick jag möjlighet att presentera min poster “Professional confidence among Swedish final year midwifery students – a cross-sectional study”.

Barnmorskan Lena Bäck tilldelades årets forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Lena Bäck har arbetat som barnmorska sedan 1998. Hon arbetar vid kvinnosjukvården i Östersund, oftast på förlossningen eller gynavdelningen.

Under flera år var hon huvudhandledare till barnmorskestudenter vid Umeå universitet och Mittuniversitetet. Sedan 2014 är hon doktorand vid Mittuniversitetet med forskningsområdet trygghet hos barnmorskestudenter.

För att ta reda på studenternas känslor inför sitt nya yrke besökte hon barnmorskeutbildningarna i Sverige 2016/2017 och samlade in data via en enkät. Hon intervjuade även barnmorskor vid sjukhus i Norrland om vad och hur kompetens utvecklas.

I dag forskar Lena Bäck på halvtid, och arbetar kliniskt den andra hälften. Huvudhandledare är professor Ingegerd Hildingsson Uppsala universitet, Mittuniversitetet, bi-handledare Annika Karlström, lektor Mittuniversitetet och Katarina Tunon, lektor Umeå universitet.

Publicerad artiklar:
Developing competence and confidence in midwifery-focus groups with Swedish midwives.
Professional confidence among Swedish final year midwifery students – A cross-sectional study.

Stipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond utlyses årligen med annons på hemsidan och i Jordemodern.

Lämna en kommentar