Policydokument

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.

Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fastställd arbetsprocess. Syftet med policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och den evidens som stödjer detta.

Policydokument Vårdformer (2019)

Policydokument Hemförlossning (2020)

Policydokument Amning (2020)

Policydokument Vård efter förlossning (2021)

Policydokument En födande – en barnmorska (2022)

Senast uppdaterat: 2022-04-27