Samarbeten

Barnmorskeförbundet samarbetar med andra organisationer nationellt och internationellt. Ett flertal barnmorskor ingår i olika nationella arbetsgrupper och tvärprofessionella samarbeten. I dessa sammanhang representerar utsedda medlemmar professionen och Barnmorskeförbundet.

Barnmorskeförbundet är (2018) medlemsorganisation i

KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
RFSU – Riksförbundet För Sexuell Upplysning 

Presidieträffar sker regelbundet med

SFOG – Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi
Svensk sjuksköterskeförening

Barnmorskeförbundet är anslutet till barnmorskeorganisationerna

Nordiskt Jordemorförbund (NJF)

NJF består av barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Nuvarande ordförande (2019) i NJF är Lillian Bondo från Danmark.
NJF anordnar barnmorskekonferens vart tredje till fjärde år. De nordiska barnmorskeorganisationerna turas om att stå som arrangörer och värdland för konferensen. Nästa NJF-konferens är i Finland 2022.

European Midwives Association (EMA)

www.europeanmidwives.com
Årliga möten/konferenser med förbundsstyrelseledamöter från alla länder och organisationer. Från Barnmorskeförbundet deltar förbundsordförande och vice ordförande.

International Confederation of Midwives (ICM)

www.internationalmidwives.org
Regelbundna möten då styrelseledamöter från respektive region deltar. Ingela Wiklund (Svenska Barnmorskeförbundets ordförande 2007-2015) är kassör för ICM . Var tredje år ordnas en internationell konferens i något av medlemsländerna.

Barnmorskeförbundet ingår i ett nätverk med tre systerföreningar i Europa

Initiativet kom från Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) i Holland, övriga är Royal College of Midwives (RCM) i Storbritannien och Deutsche Hebammen Verband (DHV) i Tyskland. Träffar i olika länder planeras en gång per år med start 2013: Holland 2013, Sverige 2014, Tyskland 2015, Storbritannien 2017.

Övrigt:
EFNMA European Forum of National Nursing and Midwifery Associations
WRA White Ribbon Alliance Sweden
Stiftelsen Fistula sjukhuset

 

Senast uppdaterat: 2019-05-10