Samarbeten

Svenska Barnmorskeförbundet samarbetar med andra organisationer nationellt och internationellt. Ett flertal barnmorskor ingår i olika nationella arbetsgrupper och tvärprofessionella samarbeten. I dessa sammanhang representerar utsedda medlemmar professionen och Svenska Barnmorskeförbundet.

Svenska Barnmorskeförbundet är (2020) medlemsorganisation i

KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Presidieträffar sker med

SFOG – Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
Svensk sjuksköterskeförening

Svenska Barnmorskeförbundet är anslutet till barnmorskeorganisationerna

Nordiskt Jordemorförbund (NJF)

NJF består av barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Nuvarande ordförande (2019) i NJF är Lilian Bondo från Danmark.
NJF anordnar barnmorskekonferens vart tredje till fjärde år. De nordiska barnmorskeorganisationerna turas om att stå som arrangörer och värdland för konferensen. Nästa NJF-konferens är i Danmark 2025.

European Midwives Association (EMA)

www.europeanmidwives.com
Årliga möten/konferenser med förbundsstyrelseledamöter från alla länder och organisationer. Från Svenska Barnmorskeförbundet deltar förbundsordförande och vice ordförande.

International Confederation of Midwives (ICM)

www.internationalmidwives.org
Regelbundna möten då styrelseledamöter från respektive region deltar. Ingela Wiklund (Svenska Barnmorskeförbundets ordförande 2007–2015) är kassör för ICM . Var tredje år ordnas en internationell konferens i något av medlemsländerna. Nästa möte och konferens är på Bali juni 2020.

Nätverk med tre systerföreningar i Europa

Initiativet kom från Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) i Holland, övriga är Royal College of Midwives (RCM) i Storbritannien och Deutsche Hebammen Verband (DHV) i Tyskland. Träffar i olika länder har varit en gång per år med start 2013: Holland 2013, Sverige 2014, Tyskland 2015, Storbritannien 2017.

Övrigt:
EFNNMA European Forum of National Nursing and Midwifery Associations
WRA White Ribbon Alliance Sweden
Stiftelsen Fistula sjukhuset

 

Senast uppdaterat: 2023-01-11