Samarbeten

Barnmorskeförbundet samarbetar med andra organisationer nationellt och internationellt. Ett flertal barnmorskor ingår i olika nationella arbetsgrupper och tvärprofessionella samarbeten. I dessa sammanhang representerar utsedda medlemmar professionen och Barnmorskeförbundet.

Barnmorskeförbundet är medlemsorganisation i

KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
RFSU – Riksförbundet För Sexuell Upplysning 
WRA – White Ribbon Alliance Sweden

Presidieträffar sker regelbundet med

SFOG – Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi
Svensk sjuksköterskeförening
Vårdförbundet

Barnmorskeförbundet är anslutet till barnmorskeorganisationerna

Nordiskt Jordemorförbund (NJF)

NJF består av barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Nuvarande ordförande i NJF är Hildur Kristjánsdottir från Island.
NJF anordnar barnmorskekonferens vart tredje till fjärde år. De nordiska barnmorskeorganisationerna turas om att stå som arrangörer och värdland för konferensen. Nästa NJF-konferens är på Island 2019.

European Midwives Association (EMA)

www.europeanmidwives.com
Årliga möten/konferenser med förbundsstyrelseledamöter från alla länder och organisationer. Från Barnmorskeförbundet deltar förbundsordförande och vice ordförande.

EFNNMA – European Forum of National Nursing and Midwifery Associations

International Confederation of Midwives (ICM)

www.internationalmidwives.org
Regelbundna möten då styrelseledamöter från respektive region deltar. Ingela Wiklund (Svenska Barnmorskeförbundets ordförande 2007-2015) är ledamot  i ICM:s styrelse och representerar Norra Europa. Var tredje år ordnas en internationell konferens i något av medlemsländerna. Nästa internationella ICM konferens är i Toronto, Canada 2017.

Barnmorskeförbundet ingår i ett nätverk med tre systerföreningar i Europa

Initiativet kom från Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) i Holland, övriga är Royal College of Midwives (RCM) i Storbritannien och Deutsche Hebammen Verband (DHV) i Tyskland. Träffar i olika länder planeras en gång per år med start 2013: Holland 2013, Sverige 2014, Tyskland 2015, Storbritannien 2017.

Senast uppdaterat: 2017-04-21