Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter
Svenska Barnmorskeförbundet värnar om dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför Svenska Barnmorskeförbundet samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmar och potentiella medlemmar samt hur personuppgifter som lämnas via webbplatsen behandlas. Svenska Barnmorskeförbundet behandlar inte personuppgifter för våra besökare, det gör däremot vår hyresvärd Svensk sjuksköterskeförening. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet. Dessutom förtydligas hur den teknik som denna webbplats använder förhåller sig till besökarens personliga integritet. Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Info om Svenska Barnmorskeförbundets Integritetspolicy

Senast uppdaterat: 2024-02-06