Redaktion och produktion

Jordemodern arbetar fritt på uppdrag enligt förbundsstyrelsens tidningspolicy med att belysa ny forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområden, erfarenhetsutbyte och förbundspolitiska frågor och ställningstaganden.

Jordemodern är en tidning för och av barnmorskor. Jordemoderns chefredaktör är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet och utses av förbundsstyrelsen. Ansvarig utgivare är förbundsordförande.

Chefredaktör:

Margareta Rehn, Stockholm

Ansvarig utgivare:

Svenska Barnmorskeförbundets ordförande,
Mia Ahlberg

Manusgranskning:
Birgita Klepke

Grafisk formgivning:
AB Huset Makalösa

Tryck:
Åtta.45 Tryckeri AB

Jordemoderns tidningspolicy:
Jordemodern – Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift är en tidning av och för barnmorskor. Innehållet ska balansera mellan vetenskap, kliniskt erfarenhetsutbyte, förbundspolitiska ställningstaganden samt lokalföreningsnyheter.
Jordemodern vänder sig i första hand till barnmorskor och är en källa i frågor som rör reproduktiv hälsa och vård. Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning.

Senast uppdaterat: 2017-02-10