Redaktör och produktion

Jordemodern arbetar fritt på uppdrag enligt förbundsstyrelsens tidningspolicy med att belysa ny forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområden, erfarenhetsutbyte och förbundspolitiska frågor och ställningstaganden.

Jordemodern är en tidning för och av barnmorskor. Jordemoderns chefredaktör utses av förbundsstyrelsen. Ansvarig utgivare är Svenska Barnmorskeförbundets ordförande.

Chefredaktör:

Margareta Rehn, Barnmorska, Stockholm

Ansvarig utgivare:

Eva Nordlund, Svenska Barnmorskeförbundets ordförande

Manusgranskning:
Birgita Klepke

Grafisk formgivning:
Svenska Barnmorskeförbundet Anette Rising

Tryck:
Åtta.45 Tryckeri AB

Jordemoderns tidningspolicy:
Jordemodern – Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift är en tidning för och av barnmorskor. Innehållet ska balansera mellan vetenskap, kliniskt erfarenhetsutbyte, aktuella vårdfrågor, förbundspolitiska ställningstaganden samt lokalföreningsnyheter.
Jordemodern vänder sig i första hand till barnmorskor och barnmorskestudenter och är en källa i frågor som rör barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och vård. Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning.

Senast uppdaterat: 2023-05-24