Kategori “Forskning”

2016-09-27, Forskning, Jordemodern, Vårdfrågor

Amning är beroende av samhällets stöd. Amning är för många också ett känsligt ämne och samhällsdebatten är ofta hård och…

2016-09-22, Forskning, Internationellt, Nyheter, Vårdfrågor

The new Lancet Maternal Health Series synthesises the last decade of evidence on maternal health worldwide and champions vital action…

2016-05-10, Forskning, Internationellt, Konferens, Vårdfrågor

Varför slutar kvinnor att amma några veckor efter förlossningen? Hur ser unga kvinnors pornografikonsumtion ut? Två mammor istället för en…

2016-04-02, Malmöhus, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Antalet svåra blödningar i samband med förlossning blir allt vanligare. Nu ska barnmorskan Li Thies Lagergren, verksam vid Lunds universitet…

2016-04-02, Forskning, Jordemodern, Nyheter, Vårdfrågor

Ingegerd Hildingsson, Ingela Rådestad och Erica Schytt har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet – Bidragsbeslut Medicin och hälsa 2015 projektbidrag.  En…

2016-03-22, Forskning

Ta del av barnmorskors forskning och alla avhandlingar! Uppdaterad lista med namn och avhandlingar, disputerade barnmorskor med svensk legitimation (mars…