Säker förlossningsvård

Säker förlossningsvård är ett projekt i samverkan mellan Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Barnläkarföreningens neonatalförening – med stöd från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf).

Rekommendationer och råd
Säker Förlossningsvård

Rekommendationerna och råden har tagits fram av expertgrupper utsedda av de professionella yrkesorganisationerna (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Barnläkarföreningens neonatalförening). Yrkesorganisationerna är ansvariga utgivare.

En systematisk genomgång har genomförts av det omfattande material som finns insamlat från landets samtliga förlossningskliniker. Syftet är att lyfta fram goda exempel och skapa en plattform för rutiner inom dessa områden:

Rekommendationer och råd finns som pdf på Säker förlossingsvård  lof.se

Telefonrådgivning

Riskbedömning vid ankomst till förlossningsenhet

Instrumentell förlossning med sugklocka

Omedelbart kejsarsnitt

Akut kejsarsnitt

Fosterövervakning vid aktiv förlossning

Checklista inför akut kejsarsnitt

Checklista inför vakuumextraktion

SUPC Plötslig oväntad spädbarnskollaps

Råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka

Vård för mor och barn under första veckan efter förlossning

Postpartumblödning
Trappa och lathund
Blödningsprotokoll
Blödningsvagn

CTG-kort

Tryckfärdiga original (pdf) för både intrapartala CTG-kort och antepartala CTG-kort att ladda ner.

 • ANTEpartalt-CTG-kort.
 • INTRApartalt-CTG-kort .

Till skillnad mot tidigare går det inte längre att beställa färdiga kort via Löf.

Mer information om de nya CTG-riktlinjerna finns på ctgutbildning.se

​Poster om neonatal HLR

Poster som visar stegen i Neonatal HLR (pdf).
​Kliniker och lärosäten kan utan kostnad rekvirera en tryckt version i format A3 via projektadministrationen

Var god ange mottagare och leveransadress.

Webbutbildningar
Säker Förlossningsvård

Inom ramen för Säker Förlossningsvård har tre webbutbildningar tagits fram: CTG-utbildning, NeoHLR-utbildning och Bäckenbottenutbildning.

www.ctgutbildning.se

www.neohlrutbildning.se

www.backenbottenutbildning.se

Utbildningarna, som bygger på aktuella nationella riktlinjer, har utarbetats av tvärprofessionella expertgrupper utsedda av Svensk Förening för Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen. När det gäller programmet för neonatal HLR har även Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor deltagit.

Yrkesorganisationernas gemensamma rekommendation är att varje medarbetare, där nämnda arbetsuppgifter ingår, genomför utbildningen och kunskapskontrollen. Vad avser neonatal HLR rekommenderas dessutom att godkänd kunskapskontroll införs som grundkrav för att gå primärjour.

Webbutbildningarna finansieras av Löf och finns att tillgå utan kostnad. Programmen får fritt användas i icke-kommersiellt utbildningssyfte.

 

 • Eva Nordlund, förbundsordförande

  Representerar Svenska Barnmorskeförbundet i Säker förlossning Löf styrgrupp

  Eva Nordlund, förbundsordförande
 • Marianne Nilsson

  Representerar Svenska Barnmorskeförbundet i Säker förlossning Löf styrgrupp

  Marianne Nilsson

Senast uppdaterat: 2021-02-09