Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter. Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Barnmorskeförbundet utvecklar barnmorskans profession

Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

En självständig organisation

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden självständig organisation som deltar i samhällsdebatten och har kontakt med beslutsfattare och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

Förbundet är verksamt inom nordiska och internationella samarbeten: Nordisk Jordemorförening (NJF), European Midwives Association (EMA) och International Confederation of Midwives (ICM).

Lokalföreningar & förbundsstämma

Svenska Barnmorskeförbundet är geografiskt indelat i lokalföreningar: barnmorskeföreningar/barnmorskesällskap. Högsta beslutande organ utgörs av förbundsstämman (ombudsmötet) som samlas vart annat år med ombud från lokalföreningarna. Förbundsstämman beslutar om kommande verksamhetsplan och väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse. Året däremellan är det en rådgivande ordförandekonferens med förbundsstyrelsen och lokalföreningarnas ordförande.

Meningen med föreningen

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen –  professionsorganisationen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande i Sverige. Svenska Barnmorskeförbundet bidrar med expertkunskap om barnmorskans profession och reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Svenska Barnmorskeförbundet påverkar genom konferenser, nätverk och arbetsgrupper där vi bidrar med expertkunskap om barnmorskeprofessionen och reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa ur ett rättighetsperspektiv, för att förbättra hälso- och sjukvården med fokus på kvinnors och barns hälsa. Vi deltar i samhällsdebatten och har kontakt med myndigheter och beslutsfattare.

Läs mer i Svenska Barnmorskeförbundets stadgar (2019), ändamålsparagrafen.
Ta del av den aktuella verksamhetsplanen och tidigare verksamhetsberättelser via din lokalförening eller kansliet.

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet  är en del av SRAT (1 januari 2019).
Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig professionsförening inom SRAT.
Välkommen som medlem.

Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets strategier 2023-2024.

Svenska Barnmorskeförbundet i framtiden

Hur vill du att framtiden ska bli och vara? Formulera en önskebild…
Läs mer i Svenska Barnmorskeförbundets vision (uppdaterad 2019).

 

Senast uppdaterat: 2024-03-04