Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet bildades som Sveriges första kvinnliga yrkesförening år 1886. Idag har förbundet nästan 6000 medlemmar – majoriteten av landets legitimerade barnmorskor i yrkesverksam ålder. Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter. Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Barnmorskeförbundet utvecklar barnmorskans profession.

Svenska Barnmorskeförbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling och verka för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde sexuell och reproduktiv hälsa. Förbundets fokus ligger på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa och omvårdnad för att förbättra hälso- och sjukvården och kvinnors och barns hälsa samt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (srhr). Arbetet bedrivs bland annat genom konferenser, nätverk och arbetsgrupper samt kontakt och samarbete med andra organisationer och myndigheter.

En självständig organisation

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden självständig organisation som samarbetar med andra organisationer, myndigheter och högskolor. Förbundet är även verksamt inom nordiska och internationella samarbeten så som Nordisk Jordemorförening (NJF), European Association of Midwives (EMA) och International Confederation of Midwives (ICM).

Lokalföreningar & förbundsstämma (ombudsmöte)

Svenska Barnmorskeförbundet är geografiskt indelat i lokalföreningar/sällskap. Högsta beslutande organ utgörs av förbundsstämman (ombudsmötet) som samlas vart annat år med ombud från de lokala föreningarna. Förbundsstämman beslutar om kommande verksamhetsplan och väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse. Året däremellan är det en rådgivande ordförandekonferens med förbundsstyrelsen och lokalföreningarnas ordförande.

Meningen med föreningen

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen –  professionsorganisationen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter.
Läs mer i Svenska Barnmorskeförbundets stadgar, ändamålsparagrafen(2015), och ta del av den aktuella verksamhetsplanen och tidigare verksamhetsberättelser via din lokalförening eller kansliet. Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT.
med nya stadgar för Svenska Barnmorskeförbundet.

Visioner för vår framtid

Hur vill du att framtiden ska bli och vara? Formulera en önskebild…
Läs mer i Barnmorskeförbundets ”Visioner för vår framtid”.

 

Senast uppdaterat: 2018-11-15