Temadag Framtidens mödrahälsovård

Onsdagen den 15 november 2017 samlades 300 deltagare på temadag ”Framtidens mödrahälsovård” på Karolinska Institutet i Stockholm. Inbjudna föreläsare och gäster presenterade aktuell forskning och blickade framåt på temat mödravård med utgångspunkt i  dagens och framtidens gravida kvinnor och familjers behov och önskningar. Statssekreterare Agneta Carlsson från Socialdepartementet presenterade regeringens planer och satsningar på kvinnohälsovården.

Här har ni programmet och länkar till föreläsarnas PowerPoints.

Stepping up public health
Louise Silverton, Royal College of Midwives, Storbritannien

Jämlik vård och hälsa – vad innebär dagens hälsoskillnader för framtidens mödrahälsovård?
Margareta Kristenson, professor socialmedicin, Linköpings universitet

Amning och psykisk hälsa.
Christine Rubertsson, professor Lunds universitet

Projekt Barnmorska hela vägen, Västernorrland.
Ulrika Sjöstrand, verksamhetsutvecklare , Västernorrlands läns landsting

Mödrahälsovård, framgångsfaktorer och utmaningar,
Kerstin Petersson, samordningsbarnmorska SLL

Brister i vården efter förlossning, Socialstyrelsens utredning
Emma Lindgren, utredare Socialstyrelsen och Karin Gottvall, utredare Socialstyrelsen.

Graviditet och träning
Cecilia Fridén, Leg. sjukgymnast, Docent,
sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet.

Framtidens mödravård inklusive eftervård – en modell för framtiden.
Mia Barimani, barnmorska med dr, förbundsstyrelsen och Anna Wikström,
barnmorska med dr

Personcentrerad vård och hälsopromotion.
Andreas Fors, sjuksköterska fil dr, GPCC Göteborg

Temadag Framtidens Mödrahälsovård arrangerades av Svenska Barnmorskeförbundet inom ramen för projekt Goda Levnadsvanor.

Lämna en kommentar