Graviditetsregistrets årsrapport 2016

I rapporten presenterar Graviditetsregistret 2016 års resultat från mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Rapporten har tema psykisk ohälsa och redovisar resultat för kvinnor som behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten.

Läs Graviditetsregistrets årsrapport 2016 Tema: Psykisk ohälsa.

Graviditetsregistret vill öka kvalitén, stimulera till förbättringsarbeten och forskning för gravida kvinnor och deras nyfödda barn i Sverige. Med över 115 000 födda barn per år i Sverige blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling. Vi arbetar tillsammans med våra verksamheter och patienterna inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Alla mammor och barn räknas i Graviditetsregistret.