Jordemodern

Jordemodern är en gammal tidning med aktuellt innehåll. Första numret gavs ut år 1888. Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift & medlemstidning – en tidning för och av barnmorskor.

Jordemodern når ut till alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet – i stort sett landets alla barnmorskor – och till prenumeranter, bibliotek, högskolor, kliniker och andra aktörer inom vården för kvinnors hälsa i Sverige och Norden.

Senast uppdaterat: 2018-01-08