Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns till stöd för dig som arbetar och verkar som barnmorska inom olika verksamhetsområden.

Abortvård – nätverk för barnmorskor verksamma inom abortvård.
Facebookgrupp.

AMNIS: Amningsnätverket i Sverige – Amningsnätverket i Sverige bildades i november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper, professionföreningar och frivilliga organisationer som sprider kunskap om amning till sina målgrupper.

Doktorandnätverk – kontakta doktorandrepresentant i Vetenskapliga Rådet. Facebookgrupp: Barnmorskeförbundets nätverk för doktorerande barnmorskor.

Internationellt nätverk – Läs mer under Internationella Rådet.

Nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor (RFSL) – Startade 2019 som en del av RFSL:s projekt “Regnbågsfamiljer i väntan”. Nätverket administreras av barnmorskor inom projektet på RFSL. Maila barnmorskorna i RFSL:s projekt:  eller sök upp den slutna gruppen direkt på facebook och gå med: ”Nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor”. Kontaktperson: Leg. Barnmorska Sofia Klittmark, RFSL.

NUB – Nationellt nätverk för Ultraljudsbarnmorskor
Informations- och kunskapsutbyte för ultraljudsbarnmorskor inom den obstetriska ultraljudsverksamheten. Regelbundna nationella möten. Arbetar med kompetensstege för utbildning av ultraljudsbarnmorskor. Kontaktperson för NUB är , ultraljudsbarnmorska och verksamhetschef Ultragyn, Stockholm.
NUB samarbetar med RUD och Ultra-Arg.

Nätverket för barnmorskor verksamma inom sexuell och reproduktiv hälsa där missbruk/beroende förekommer – Nätverket anordnar regelbundna möten för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Kontakt: , barnmorska, Mödra- och Barnhälsovårdsteamet i Haga Göteborg.

Nationellt bäckenbottennätverk – bäckenbottenskador vård, omhändertagande och uppföljning. Nationellt Bäckenbottennätverk har regelbundna möten och finns som sluten facebookgrupp.

Nätverk Caseload – vårdformen caseload finns sedan 2018 på Huddinge sjukhus i Stockholm: Min barnmorska. Tidigare avslutade caseload-projekt i Sollefteå och Uppsala. Kontaktperson barnmorskan , Västernorrland.

Nätverk nationellt arbete utlandsfödda
Kontaktperson: Jennie Dalsmark
Sammanställning av goda exempel: Eva Evaldsson.
Sammanställning av översatt material: Emma Cooper. 

RUD Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik

Samordningsbarnmorskorna inom mödrahälsovården i Sverige har ett eget nätverk med regelbundna möten och konferenser.

SFOG Arbets- och Referensgrupper

Svensk sjuksköterskeförening – sektioner och nätverk
Sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde, exempelvis dermatologi och venereologi, smärtvård, barn, omvårdnadsinformatik, hbtq-sjuksköterskor, hygien- & smittskyddssjuksköterskor och skolsköterskor. Det finns drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening.

Senast uppdaterat: 2020-04-15