Vägar inom yrket

Flera möjligheter till fortbildning och specialisering inom yrket finns för barnmorskor. Många högskolor anordnar fristående kurser och uppdragsutbildningar i olika ämnen. Föreningar och organisationer har egna konferenser och tvärprofessionella kurser inom specifika områden. Även privata aktörer arrangerar utbildning och kurser riktade till barnmorskor.

Abortvård

SFOG – kurs i Inducerad abort för läkare och barnmorskor.
FIAPAC – International Federation of Abortion and Contraception Professionals anordnar internationella konferenser.
FARG SFOG
Vårdakademin – Kurser för läkare och barnmorskor

Akupunktur

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet för legitimerad sjukvårdspersonal.

ART Assisted Reproductive Technology

SSRMSvenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin.
ESHRE European Society of Human Reproduction and Embryology.

Förlossningsvård

Främst är det arbetsgivaren som står för fortlöpande utbildning och teamträning i akut obstetrik. En del kurser och uppdragsutbildningar ordnas av högskolor/universitet, professionella organisationer samt privata företag. Utbildningsmaterial har tagits fram tvärprofessionellt inom Säker förlossning, Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).

Bäckenbottenutbildning.se
Utbildningsprogram som syftar till ökad kunskap om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt.
Löf, Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet.

CTG & fosterövervakning – ctgutbildning.se
Det övergripande målet med undervisningsprogrammet är att det ska bidra till att   säkerställa kompetensen i användning av kardiotokografi (CTG) hos läkare och barnmorskor på Sveriges samtliga förlossningskliniker för att förebygga undvikbara förlossningsskador på barnet. Utbildningen har tagits fram av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Barnläkareföreningens neonatalsektion. Inloggningsuppgifter distribueras av respektive klinik.

Neonatal HLR – neohlrutbildning.se
Bakom neohlrutbildning.se står Svenska Neonatalföreningen, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor.

Handläggning av förlossningens utdrivningsskede vid normal förlossning – en undervisningsfilm från akademiliv, Sahlgrenska Akademin Göteborg (2014).

Professionellt stöd i samband med barnafödande, fristående kurs på högskola.
Profylaxutbildning – kurser för barnmorskor/handledare i föräldragrupper.

Undervisningsmaterial suturering, bäckenbotten, förlossningsställningar  – GynZone.
Appar, e-learning och workshops.

Klimakterierådgivning

Fristående kurs på högskola.
Vårdakademin – Kurser för läkare och barnmorskor

Laktationskonsult – amningsrådgivare

IBLCE International Board of Lactation Consultant Examiners.
Anordnar utbildning och examination till certifierad laktationskonsult.
Amning och bröstmjölk/Amningsutbildning finns som fristående kurs/uppdragsutbildning på högskola.

Preventivmedelsrådgivning & förskrivning, antikonception

ESC – European Society of Contraception and Reproductive Health anordnar internationella konferenser.
FIAPACInternational Federation of Abortion and Contraception Professionals anordnar internationella konferenser.
Föreningen Billingsmetoden Sverige
Naturlig familjeplanering med inriktning mot handledning.
FARG SFOG Familjeplanering: preventivmedel och inducerad abort
Vårdakademin – Kurser för läkare och barnmorskor

Psykosocial obstetrik & gynekologi

SFPOGSvensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi ordnar årliga föreläsningsdagar.
ISPOGInternational Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology anordnar internationella konferenser.
IAWMH – International Association for Womens Mental Health.
The Marcé Society for Perinatal Mental Health – an international society for the understanding, prevention and treatment of mental illness realted to childbearing.
NFSU – Nordisk förening för spädbarns utveckling.
SFMP – Svenska föreningen för medicinsk psykologi.

Sexologi

Svensk förening för sexologi har information om utbildningar och auktorisation.

Tobaksavvänjning

Sjuksköterskor mot tobak, Yrkesföreningar mot tobak

Ultraljud

Obstetriskt ultraljud tvärprofessionell fristående kurs (30 högskolepoäng).
RUDRiksföreningen inom ultraljudsdiagnostik.
SFOG Ultra-Arg – SFOG anordnar Grundkurs i obstetriskt ultraljud.
NUB – Nationellt nätverk för ultraljudsbarnmorskor har information om utbildning och kompetensstege för ultraljudsbarnmorskor i Sverige.

Ungdomsmottagning

FSUM – Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar.

Uroterapeut

UTF– Uroterapeutisk förening har information om utbildning.

Senast uppdaterat: 2024-02-23