Bäckenbottenutbildning.se

Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer.

Bäckenbottenutbildning.se – nytt utbildningsprogram för barnmorskor och läkare framtaget av Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

Vårt gemensamma mål är att alla läkare och barnmorskor som arbetar aktivt inom svensk förlossningsvård och eftervård ska ta del av programmet och arbeta enligt den kunskap och rekommendationer som presenteras. Kvinnor som föder barn kan då känna sig trygga med att man får samma goda vård i hela landet.

Bäckenbottenutbildning innefattar utbildningsmaterial, rekommendationer och patientinformation. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt.

Länk till Bäckenbottenutbildning finns även på sidan Vårdfrågor.

Årsrapport Bristningsregistret 2016.

Lämna en kommentar