BARNMORSKAN.SE

På BARNMORSKAN.SE publicerar vi texter för, av och om barnmorskor.

Vi tror på att göra barnmorskan synlig.
Jordemodern = Barnmorskan = Svenska Barnmorskeförbundet.
Välkommen till BARNMORSKAN.SE

Läs mer för, av och om barnmorskor på BARNMORSKAN.SE 

Senast uppdaterat: 2023-01-13