Bli medlem

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets alla legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Du kan bli medlem redan när du påbörjar din barnmorskeutbildning.

Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession & kompetens, kvinnors och barns hälsa och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Medlem har rätt att närvara på förbundsstämman och delta på de aktiviteter och medlemsmöten som anordnas av lokalföreningarna. Medlemmar har rabatt på förbundets konferens. För medlemmar finns stipendier att söka, dessa annonseras i Jordemodern och/eller på hemsidan. En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften. Som barnmorska & medlem kan du köpa och bära Svenska Barnmorskeförbundets brosch Livets Träd. Du kan också ta kontakt med och engagera dig i lokalföreningen.

Vill du lyfta en aktuell fråga kan du ta kontakt med din lokalförening eller mejla till kansliet och förbundsstyrelsen. Du kan också skriva i Jordemodern.
Vill du påverka Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan kan du kontakta din lokalförening och lämna en motion till förbundsstämman.

Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets arbete med frågor som rör barnmorskans profession och kompetens och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Välkommen i Barnmorskeförbundet
Registrera dig som medlem direkt på webben
Min sida – medlemsregister 

Du kan också fylla i och skicka in en undertecknad inträdesansökan med post.

Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Medlemsavgiften är 550 kronor per kalenderår (from 2016). Ålderspensionärer betalar halv avgift, 275 kronor per kalenderår. Studerande betalar för helt kalenderår under sin studietid halv avgift. Medlemsavgiften betalas helårsvis och aviseras i början av kalenderåret. Vid inträde under året betalar du avgiften direkt till angivet konto enligt anvisningar. Utträde ur Barnmorskeförbundets ska meddelas skriftligt till kansliet via mejl eller post. Vi obetald  påminnelse av medlemsavgift avregistreras medlemskapet.

På ”Min sida i medlemsregistret kan du själv uppdatera din adress, e-post och andra uppgifter. Du kan också kontakta kansliet via mejl eller post för att meddela adressändring.

Saknar du lösenord tillMin sida”  – kontakta  för att registrera din e-postadress och få inloggningsuppgifter.

Beställ förbundsbroschen från kansliet
Vid gemensam beställning i samband med barnmorskeexamen kostar förbundsbroschen 185 kronor/styck, vid minst 10 st (pris inklusive porto from 2018). Broscher och faktura skickas då till en kontaktperson. Gör er beställning i god tid innan barnmorskeexamen.
Ta kontakt med kansliet om ni har frågor.
Vid övriga enstaka broschbeställningar är priset 225 kronor/brosch (pris inklusive porto from 2018). Uppge namn och personnummer vid beställningen.

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande.
Barnmorskans professionsorganisation.

Saknar du inloggningsuppgifter till Min sida? Vill du beställa förbundsbroschen?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

För samlad beställning av förbundsbroscher i samband med barnmorskeexamen: uppge namn på alla som ska köpa broschen, högskola/universitet, datum för barnmorskeexamen samt kontaktuppgifter (namn & postadress) till en person som är mottagare av beställningen och faktura.

Senast uppdaterat: 2018-05-25