Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT den 1 januari 2019

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation.
Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession & kompetens, kvinnors och barns hälsa och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet har rätt att närvara på förbundsstämman och delta på de aktiviteter och medlemsmöten som anordnas av lokalföreningarna. Medlemmar har rabatt på förbundets konferenser. Stipendier riktade till medlemmar annonseras i Jordemodern och/eller på hemsidan.
En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften. Som barnmorska & medlem kan du köpa och bära Svenska Barnmorskeförbundets brosch Livets Träd.
Mer om barnmorskor hittar du på Svenska Barnmorskeförbundets sajt barnmorskan.se.

Ta kontakt och engagera dig i lokalföreningen.

Vill du lyfta en aktuell fråga kan du ta kontakt med din lokalförening eller mejla till kansliet och förbundsstyrelsen. Du kan också skriva i Jordemodern.
Vill du påverka Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan kan du kontakta din lokalförening och lämna en motion till förbundsstämman.

En profession – en organisation.
Vi formar framtidens barnmorskeorganisation.
Med barnmorskor – för barnmorskor.
För kvinnors och barns hälsa.

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet 2019
Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT:
ansökan direkt på webben.

Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med 1 januari 2019. Ditt tidigare medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet upphörde den 31 december 2018 och du måste på nytt ansöka om att bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Medlemsavgift från och med 1 januari 2019

Medlemsregister 2018
”Min sida” Svenska Barnmorskeförbundet medlemsregistret till och med 31 december 2018.  Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.
Har du frågor –
hör av dig till .

Barnmorskebroschen – Livet träd

Vid gemensam beställning av broschen i samband med barnmorskeexamen utgår rabatt.  Broscher och faktura skickas då till en kontaktperson. Gör er beställning i god tid innan barnmorskeexamen. Ta kontakt med kansliet om ni har frågor.
Vid övriga enstaka broschbeställning, uppge namn, adress och personnummer.

Pris från och med januari 2019 är inklusive moms 25% och porto.
Kontakta kansliet för mer information.

i samband med barnmorskeexamen: uppge namn på alla som ska köpa broschen, högskola/universitet, datum för barnmorskeexamen samt kontaktuppgifter (namn & postadress) till en person som är mottagare av beställningen och faktura.

Har du frågor? Vill du veta mer? Hör av dig!

Fyll i dina kontaktuppgifter så svarar vi så snart vi kan.

Senast uppdaterat: 2019-01-13