Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets alla legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession & kompetens, kvinnors och barns hälsa och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Medlem har rätt att närvara på förbundsstämman och delta på de aktiviteter och medlemsmöten som anordnas av lokalföreningarna. Medlemmar har rabatt på förbundets konferens. För medlemmar finns stipendier att söka, dessa annonseras i Jordemodern och/eller på hemsidan. En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften. Som barnmorska & medlem kan du köpa och bära Svenska Barnmorskeförbundets brosch Livets Träd. Du kan också ta kontakt med och engagera dig i lokalföreningen.

Vill du lyfta en aktuell fråga kan du ta kontakt med din lokalförening eller mejla till kansliet och förbundsstyrelsen. Du kan också skriva i Jordemodern.
Vill du påverka Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan kan du kontakta din lokalförening och lämna en motion till förbundsstämman.

En profession – en organisation.
Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets arbete med frågor som rör barnmorskans profession och kompetens och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Välkommen i Svenska  Barnmorskeförbundet/SRAT .
Bli medlem från och med 1 januari 2019 – ansökan direkt på webben

Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Medlemsavgift från och med 1 januari 2019

Utträde under 2018
Utträde ur Barnmorskeförbundets ska meddelas skriftligt till kansliet via mejl eller post. Vi obetald  påminnelse av medlemsavgift avregistreras medlemskapet.

På ”Min sida i Svenska Barnmorskeförbundet medlemsregistret (till och med 31 december 2018) kan du själv uppdatera din adress, e-post och andra uppgifter. Du kan också kontakta kansliet via mejl eller post för att meddela adressändring.

Beställ förbundsbroschen från kansliet
Vid gemensam beställning i samband med barnmorskeexamen utgår rabatt. kostar förbundsbroschen 190 kronor/styck, vid minst 10 st (pris inklusive porto from 2018). Broscher och faktura skickas då till en kontaktperson. Gör er beställning i god tid innan barnmorskeexamen. Ta kontakt med kansliet om ni har frågor.
Vid övriga enstaka broschbeställningar är priset 225 kronor/brosch (pris inklusive porto from 2018). Uppge namn och personnummer vid beställningen.

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT från och med 1 januari 2019
Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Ett yrkesförbund för barnmorskor – barnmorskans professionsorganisation.

Saknar du inloggningsuppgifter till Min sida? Vill du beställa förbundsbroschen?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

För samlad beställning av förbundsbroscher i samband med barnmorskeexamen: uppge namn på alla som ska köpa broschen, högskola/universitet, datum för barnmorskeexamen samt kontaktuppgifter (namn & postadress) till en person som är mottagare av beställningen och faktura.

Senast uppdaterat: 2018-11-15