Bli medlem

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Vi är sedan 1 januari 2019 en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Barnmorskans professionsorganisation
Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession och kompetens – kvinnors och barns hälsa – sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter. Välkommen som medlem.

Yrkesverksam medlem
Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig professionsförening inom SRAT. Du som är legitimerad barnmorska kan vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. Du kan arbeta som barnmorska, vara chef, egenföretagare eller forska. Du kan också vara studerandemedlem under tiden du utbildar dig till barnmorska och medlemskapet är gratis. Välkommen som yrkesverksam medlem.

Studentmedlem
Du som studerar till barnmorska kan vara studentmedlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT under studietiden. Medlemskapet är gratis och prenumeration på Jordemodern ingår. Välkommen som studentmedlem.

Förmåner med medlemskapet
Medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet har rätt att närvara på förbundsstämman och delta i de aktiviteter och medlemsmöten som anordnas av lokalföreningarna. En annan förmån är rabatt på förbundets konferenser. Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern sen 1888 ingår i medlemskapet. Läs mer för, av och om barnmorskor på barnmorskan.se. Aktuella stipendier riktade till medlemmar annonseras i Jordemodern eller på hemsidan.

Engagera dig i lokalföreningen
Om du vill lyfta en fråga kan du kontakta din lokalförening eller mejla kansliet eller Svenska Barnmorskeförbundets styrelse. Du kan också skriva i Jordemodern. Vill du påverka Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan kan du kontakta din lokalförening och lämna en motion till förbundsstämman.

Kampanj för dig som är nyexaminerad barnmorska 2024:
Bli yrkesverksam medlem och få 300 år i livets tjänst som välkomstgåva!
Du som är nybliven barnmorska och har examinerats 2024 kan ta del av erbjudandet om boken 300 år i livets tjänst som gåva när du blir yrkesverksam medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. Erbjudandet gäller barnmorskor som tagit examen under 2024 till och med 31 december 2024 så långt lagret räcker. Även du som varit medlem under studietiden och omvandlar ditt medlemskap till yrkesverksam får välkomstgåvan. Mejla oss på när du betalat din första avgift så kommer din bok med posten. Glöm inte att uppge din adress!

Barnmorskebroschen Livets träd
Som legitimerad barnmorska kan du bära Svenska Barnmorskeförbundets brosch Barnmorskebroschen Livets träd.
Läs mer om Barnmorskebroschen.

Information om behandling av personuppgifter
Svenska Barnmorskeförbundet värnar om dina personuppgifter.
Läs mer om integritetspolicy.

Har du frågor till Svenska Barnmorskeförbundet?

Uppge ärende, namn och kontaktuppgifter. Vi svarar så snart vi kan.

Senast uppdaterat: 2024-06-20