Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation.
Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession & kompetens, kvinnors och barns hälsa och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet
– här hittar du mer information.

Medlemsansökan via webb
Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet har rätt att närvara på förbundsstämman och delta på de aktiviteter och medlemsmöten som anordnas av lokalföreningarna. Medlemmar har rabatt på förbundets konferenser. Stipendier riktade till medlemmar annonseras i Jordemodern och/eller på hemsidan. En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften. Som barnmorska & medlem kan du köpa och bära ”Barnmorskebroschen”, Svenska Barnmorskeförbundets brosch med Livets Träd.
Mer att läsa för, av och om barnmorskor hittar du barnmorskan.se.

Ta kontakt och engagera dig i lokalföreningen.
Vill du lyfta en fråga kan du ta kontakt med din lokalförening eller mejla till kansliet och förbundsstyrelsen. Du kan också skriva i Jordemodern. Vill du påverka Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan kan du kontakta din lokalförening och lämna en motion till förbundsstämman.

En profession – en organisation.
Vi formar framtidens barnmorskeorganisation.
Med barnmorskor – för barnmorskor.
För kvinnors och barns hälsa.


Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.
Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig professionsförening inom SRAT. Medlemsavgift från och med 1 januari 2019.

Har du frågor till Svenska Barnmorskeförbundet – hör av dig till  Svenska Barnmorskeförbundets kansli.

Vill du veta mer om medlemsförmåner – hör av dig till vår medlemservice på .

Barnmorskebroschen – Livets träd
Beställa broschen från Svenska Barnmorskeförbundets kansli via mejl.

Beställning av brosch i samband med barnmorskeexamen
Vid gemensam beställning av broschen i samband med barnmorskeexamen är priset 255 kronor per brosch. Gör er beställning i god tid innan barnmorskeexamen. 

Samlad beställning av broscher i samband med barnmorskeexamen:
uppge namn på alla som ska köpa broschen, högskola/universitet, datum för barnmorskeexamen samt kontaktuppgifter (namn och postadress samt mejl, tele) till den (en) person som är mottagare av beställningen (broscher) och faktura.

Vid övrig broschbeställning är priset 280 kronor per brosch.
Uppge namn, adress och personnummer när du beställer broschen.
Brosch och faktura skickas med post.

Pris från och med januari 2019 är inklusive moms 25% och porto.
Kontakta kansliet för mer information om broschbeställning.

Har du frågor till Svenska Barnmorskeförbundet?

Uppge ärende, namn och kontaktuppgifter. Vi svarar så snart vi kan.

Senast uppdaterat: 2020-08-31