Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Svenska Barnmorskeförbundet är sedan 1 januari 2019 en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation.
Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession & kompetens, kvinnors och barns hälsa och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT
– här hittar du mer information.

Studerandemedlem – här finns mer information till dig som är barnmorskestudent.

Information om behandling av personuppgifter.

Medlemsansökan via webb
Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet har rätt att närvara på förbundsstämman och delta på de aktiviteter och medlemsmöten som anordnas av lokalföreningarna. Medlemmar har rabatt på förbundets konferenser. Stipendier riktade till medlemmar annonseras i Jordemodern och/eller på hemsidan. En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften. Mer att läsa för, av och om barnmorskor hittar du barnmorskan.se.

Ta kontakt och engagera dig i lokalföreningen.
Vill du lyfta en fråga kan du ta kontakt med din lokalförening eller mejla till kansliet och förbundsstyrelsen. Du kan också skriva i Jordemodern. Vill du påverka Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan kan du kontakta din lokalförening och lämna en motion till förbundsstämman.

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.
Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig professionsförening inom SRAT. Medlemsavgift från och med 1 januari 2019.

Har du frågor till Svenska Barnmorskeförbundet – hör av dig till  Svenska Barnmorskeförbundets kansli.

Vill du veta mer om medlemsförmåner – hör av dig till vår medlemservice på .

Barnmorskebroschen – Livets träd
Som legitimerad barnmorska kan du köpa och bära ”Barnmorskebroschen”, Svenska Barnmorskeförbundets brosch med Livets Träd.
Här hittar du mer information om broschen och hur du beställer den från kansliet.

Har du frågor till Svenska Barnmorskeförbundet?

Uppge ärende, namn och kontaktuppgifter. Vi svarar så snart vi kan.

Senast uppdaterat: 2022-09-01