Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation. Som medlem stärks du i din yrkesroll och professionella utveckling genom att delta i förbundets verksamhet och arbetet med frågor som rör barnmorskans profession & kompetens, kvinnors och barns hälsa och sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter.

Välkommen som medlem – här hittar du mer information.
Läs om Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet har rätt att närvara på förbundsstämman och delta på de aktiviteter och medlemsmöten som anordnas av lokalföreningarna. Medlemmar har rabatt på förbundets konferenser. Stipendier riktade till medlemmar annonseras i Jordemodern och/eller på hemsidan. En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften. Som barnmorska & medlem kan du köpa och bära Svenska Barnmorskeförbundets brosch Livets Träd. Mer om barnmorskor hittar du på Svenska Barnmorskeförbundets sajt barnmorskan.se.

Ta kontakt och engagera dig i lokalföreningen.
Vill du lyfta en fråga kan du ta kontakt med din lokalförening eller mejla till kansliet och förbundsstyrelsen. Du kan också skriva i Jordemodern. Vill du påverka Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan kan du kontakta din lokalförening och lämna en motion till förbundsstämman.

En profession – en organisation.
Vi formar framtidens barnmorskeorganisation.
Med barnmorskor – för barnmorskor.
För kvinnors och barns hälsa.


Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT. Inträdesansökan direkt på webben. Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med 1 januari 2019. Medlemsavgift från och med 1 januari 2019.

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet en del av SRAT.
Har du frågor till Svenska Barnmorskeförbundet hör av dig till .

Barnmorskebroschen – Livets träd

Vid gemensam beställning av broschen i samband med barnmorskeexamen är priset 255 kronor per brosch.

Gör er beställning i god tid innan barnmorskeexamen. För samlad beställning av broscher i samband med barnmorskeexamen: uppge namn på alla som ska köpa broschen, högskola/universitet, datum för barnmorskeexamen samt kontaktuppgifter (namn & postadress) till den (en) person som är mottagare av beställningen (broscher) och faktura. Ta kontakt med kansliet om ni har frågor.

Vid övrig broschbeställning är priset 280 kronor per brosch.
Uppge namn, adress och personnummer när du beställer broschen.
Brosch och faktura skickas med post.

Pris från och med januari 2019 är inklusive moms 25%  och porto.
Kontakta kansliet för mer information.

Har du frågor? Vill du veta mer? Hör av dig!

Fyll i dina kontaktuppgifter så svarar vi så snart vi kan.

Senast uppdaterat: 2019-11-05