Utbildningsrådet

Rådets ledamöter är representanter från samtliga lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning i Sverige.

Utbildningsrådet har till uppgift att

 • vara organ för strategisk planering av barnmorskeutbildningarna
 • arbeta för en hög kvalitet på den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen
 • vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte om innehåll och former för utbildning till barnmorska
 • engagera studenter och lärare för utbildningens kvalitet
 • lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen
 • på förbundsstyrelsens uppdrag driva enskilda projekt.

Enskild ledamot från lärosäte kan initiera frågeställningar till rådet att behandla.

När enskild ledamot företräder Svenska Barnmorskeförbundet ska förbundets syn och policy i utbildningsfrågor föras fram. Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Svenska Barnmorskeförbundet stadga (2019):
Rådets ledamöter utses av respektive lärosäte. Rådet består av legitimerade barnmorskor verksamma på barnmorskeutbildning vid landets lärosäten.
Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning (2020) fastställs av styrelsen.

Ordförande och sammankallande för utbildningsrådet rådet är Li Thies-Lagergren (from 2020).

 

 

 • Li Thies-Lagergen

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), Mmid, docent

  Li Thies-Lagergen
 • Caroline Bäckström

  Lektor i omvårdnad/RPSH vid Högskolan i Skövde

  Caroline Bäckström
 • Monica Christianson

  Universitetslektor Barnmorskeprogrammet Umeå universitet

  Monica Christianson
 • Maria Ekelin

  Docent, programansvarig Barnmorskeprogrammet Lund

  Maria Ekelin
 • Kerstin Erlandsson

  Docent, Programansvarig Barnmorskeprogrammet Högskolan Dalarna

  Kerstin Erlandsson
 • Herborg Holter

  Programansvarig för Barnmorskeprogrammet, Lektor i reproduktiv och perinatal hälsa Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet

  Herborg Holter
 • Helena Lindgren

  Docent, Universitetslektor Karolinska Institutet Stockholm

  Helena Lindgren
 • Magdalena Mattebo

  Lektor, Programsamordnare Barnmorskeprogrammet Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens Högskola

  Magdalena Mattebo
 • Paola Oras

  Universitetsadjunkt, Uppsala universitet

  Paola Oras
 • Marie Oscarsson

  Professor, Programansvarig, Linnéuniversitetet Kalmar

  Marie Oscarsson
 • Christina Pedersen

  Universitetsadjunkt Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa Högskolan Dalarna

  Christina Pedersen
 • Maria Spets

  Universitetsadjunkt, Barnmorska, kursansvarig barnmorskeprogrammet. Linköpings universitet

  Maria Spets
 • Liisa Svensson

  Universitetsadjunkt, biträdande programdirektor Barnmorskeprogrammet Avd för Kvinnor och Barns Hälsa Karolinska Institutet Stockholm

  Liisa Svensson
 • Sofia Zwedberg

  Lektor Programansvarig Sophiahemmet Högskola Stockholm

  Sofia Zwedberg
 • Marianne Velandia

  Universitetslektor i vårdvetenskap Mälardalens Högskola

  Marianne Velandia

Senast uppdaterat: 2021-12-03