Utbildningsrådet

Rådets ledamöter är representanter från samtliga lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning i Sverige.

Utbildningsrådet har till uppgift att

 • vara organ för strategisk planering av barnmorskeutbildningarna
 • arbeta för en hög kvalitet på den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen
 • vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte om innehåll och former för utbildning till barnmorska
 • engagera studenter och lärare för utbildningens kvalitet
 • lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen
 • på förbundsstyrelsens uppdrag driva enskilda projekt.

Enskild ledamot från lärosäte kan initiera frågeställningar till rådet att behandla.

När enskild ledamot företräder Svenska Barnmorskeförbundet ska förbundets syn och policy i utbildningsfrågor föras fram. Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Svenska Barnmorskeförbundet stadga (2019):
Rådets ledamöter utses av respektive lärosäte. Rådet består av legitimerade barnmorskor verksamma på barnmorskeutbildning vid landets lärosäten.
Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning (2020) fastställs av styrelsen.

Ordförande och sammankallande för utbildningsrådet rådet är Li Thies-Lagergren (from 2020).

 

 

 • Li Thies-Lagergen

  Styrelseledamot, universitetslektor och docent i Barnmorskans forskningsområde – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, inriktningsansvarig barnmorskeprogrammet, Lunds universitet

  Li Thies-Lagergen
 • Birgitta Larsson

  Programansvarig, lektor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Sophiahemmet Högskola

  Birgitta Larsson
 • Caroline Bäckström

  Docent, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd – Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

  Caroline Bäckström
 • Christina Pedersen

  Universitetsadjunkt, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, Högskolan Dalarna

  Christina Pedersen
 • Elin Tern

  PhD, programansvarig universitetslektor sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, Högskolan Dalarna

  Elin Tern
 • Hanna Ulfsdottir

  PhD, programansvarig, biträdande lektor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

  Hanna Ulfsdottir
 • Herborg Holter

  Programansvarig barnmorskeprogrammet, lektor i reproduktiv och perinatal hälsa, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

  Herborg Holter
 • Magdalena Dahlberg

  Biträdande programansvarig, adjunkt i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Sophiahemmet Högskola

  Magdalena Dahlberg
 • Magdalena Mattebo

  Lektor, programsamordnare barnmorskeprogrammet Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet

  Magdalena Mattebo
 • Marianne Velandia

  Universitetslektor i vårdvetenskap, Mälardalens universitet

  Marianne Velandia
 • Mia Barimani

  Professor, reproduktiv, perinatal och sexuella hälsa, Linköpings universitet

  Mia Barimani
 • Monica Christianson

  Docent i sexuell och reproduktiv hälsa, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

  Monica Christianson
 • Paola Oras

  Universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

  Paola Oras
 • Sofia Tallhage

  Universitetsadjunkt, programansvarig barnmorskeprogrammet, doktorand Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

  Sofia Tallhage

Senast uppdaterat: 2024-03-22