Utbildningsrådet

Utbildningsrådet utgörs av representanter från samtliga lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning i Sverige.

Ombudsmötet (förbundsstämman) 2013 beslutades att inrätta ett utbildningsråd.
Aktuella frågor är bland annat ämnet och framtida barnmorskeutbildning.

Utbildningsråd har till uppgift att:

 • vara organ för strategisk planering av utbildningarna
 • arbeta för en hög kvalitet på den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen
 • vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte om innehåll och former för utbildning till barnmorska
 • engagera studenter och lärare för utbildningens kvalitet
 • lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen
 • på förbundsstyrelsens uppdrag driva enskilda projekt.

För utbildningsrådet gäller följande:

 • Enskild medlem som företräder förbundet ska framföra förbundets syn och policy i utbildningsfrågor.
 • Rådet leds av en av förbundsstyrelseledamot som svarar för rådets arbete inför förbundsstyrelsen och har att utveckla arbetet enligt dess beslut.
 • Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Ordförande och sammankallande för utbildningsrådet rådet är förbundsstyrelseledamot Mia Barimani (2016).

 • Mia Barimani

  Ordförande och sammankallande för Utbildningsrådet, Leg Barnmorska (RNRM), Med dr, adjunkt, Karolinska Institutet, Stockholm

  Mia Barimani

Senast uppdaterat: 2019-12-02