Utbildningsrådet

Utbildningsrådet utgörs av representanter från samtliga lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning i Sverige.

Ombudsmötet (förbundsstämman) 2013 beslutades att inrätta ett utbildningsråd.
Aktuella frågor är bland annat ämnet och framtida barnmorskeutbildning.

Utbildningsråd har till uppgift att:

  • vara organ för strategisk planering av utbildningarna
  • arbeta för en hög kvalitet på den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen
  • vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte om innehåll och former för utbildning till barnmorska
  • engagera studenter och lärare för utbildningens kvalitet
  • lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen
  • på förbundsstyrelsens uppdrag driva enskilda projekt.

För utbildningsrådet gäller följande:

  • Enskild medlem som företräder förbundet ska framföra förbundets syn och policy i utbildningsfrågor.
  • Rådet leds av en av förbundsstyrelseledamot som svarar för rådets arbete inför förbundsstyrelsen och har att utveckla arbetet enligt dess beslut.
  • Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Ordförande och sammankallande för utbildningsrådet rådet (2016-2019) är förbundsstyrelseledamot Mia Barimani.

Senast uppdaterat: 2019-12-13