Utbildningsrådet

Rådets ledamöter är representanter från samtliga lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning i Sverige.

Utbildningsrådet har till uppgift att

 • vara organ för strategisk planering av barnmorskeutbildningarna
 • arbeta för en hög kvalitet på den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen
 • vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte om innehåll och former för utbildning till barnmorska
 • engagera studenter och lärare för utbildningens kvalitet
 • lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen
 • på förbundsstyrelsens uppdrag driva enskilda projekt.

Enskild ledamot från lärosäte kan initiera frågeställningar till rådet att behandla.

När enskild ledamot företräder Svenska Barnmorskeförbundet ska förbundets syn och policy i utbildningsfrågor föras fram. Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Svenska Barnmorskeförbundet stadga (2019):
Rådets ledamöter utses av respektive lärosäte. Rådet består av legitimerade barnmorskor verksamma på barnmorskeutbildning vid landets lärosäten.
Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning (2020) fastställs av styrelsen.

Ordförande och sammankallande för utbildningsrådet rådet är Li Thies-Lagergren (from 2020).

 

 

 • Li Thies-Lagergen

  Styrelseledamot, barnmorska (RNRM), Mmid, docent

  Li Thies-Lagergen
 • Christina Pedersen

  Universitetsadjunkt Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Högskolan Dalarna

  Christina Pedersen
 • Elisabeth Hertfelt Wahn

  Biträdande professor Högskolan i Skövde

  Elisabeth Hertfelt Wahn
 • Helena Lindgren

  Docent, universitetslektor Karolinska Institutet Stockholm

  Helena Lindgren
 • Herborg Holter

  Programansvarig för barnmorskeprogrammet, lektor i reproduktiv och perinatal hälsa Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet

  Herborg Holter
 • Kerstin Erlandsson

  Docent, programansvarig barnmorskeprogrammet Högskolan Dalarna

  Kerstin Erlandsson
 • Liisa Svensson

  Universitetsadjunkt, biträdande programdirektor barnmorskeprogrammet Avd för Kvinnor och Barns Hälsa Karolinska Institutet Stockholm

  Liisa Svensson
 • Monika Koskinen

  Vikarierande programansvarig Högskolan i Borås

  Monika Koskinen
 • Magdalena Mattebo

  Lektor, programsamordnare barnmorskeprogrammet Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens universitet

  Magdalena Mattebo
 • Maria Ekelin

  Docent, programansvarig barnmorskeprogrammet Lunds universitet

  Maria Ekelin
 • Marianne Velandia

  Universitetslektor i vårdvetenskap Mälardalens universitet

  Marianne Velandia
 • Mia Barimani

  Professor, reproduktiv, perinatal och sexuella hälsa, Linköpings universitet

  Mia Barimani
 • Marie Oscarsson

  Professor, programansvarig Linnéuniversitetet Kalmar

  Marie Oscarsson
 • Monica Christianson

  Universitetslektor barnmorskeprogrammet Umeå universitet

  Monica Christianson
 • Paola Oras

  Universitetsadjunkt Uppsala universitet

  Paola Oras
 • Sofia Zwedberg

  Lektor, programansvarig Sophiahemmet Högskola Stockholm

  Sofia Zwedberg

Senast uppdaterat: 2022-03-04