Barnmorskestudent

Som barnmorskestudent kan du vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. Medlemskapet är gratis under studietiden och det ingår en prenumeration på Jordemodern.

Detta är Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är Sveriges äldsta kvinnliga yrkesförbund. Vi har organiserat och företrätt barnmorskor sedan 1886. Sedan den 1 januari 2019 arbetar vi också med barnmorskors  yrkesfackliga frågor med stöd av Sacoförbundet SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar är organiserade i 25 lokalföreningar. Det är lokalföreningarna som är basen för förbundets arbete och här finns våra fackliga förtroendepersoner. Svenska Barnmorskeförbundet har flera råd där kårens spetskompetens lyfts fram. Etiska rådet, Internationella rådet, Utbildningsrådet och Vetenskapliga rådet ger barnmorskor möjlighet att påverka och förmedla såväl fakta som ställningstaganden. Inom Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT kombineras professionell kompetens och sakkunskap med arbetet för en god och säker vård, goda arbetsvillkor och bättre löner.

Jag vill bli barnmorska

En film och ett samtal med barnmorskan Maria Gottvall verksam på ungdomsmottagning i region Stockholm och Amanda Backlund, studenthandläggare på SRAT.

Student och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet

Barnmorskeutbildning finns på tolv lärosäten i Sverige.
Under studietiden är du medlem i professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Medlemskapet är gratis under studietiden.
Du kan inte få facklig hjälp i din yrkesroll som sjuksköterska.
När du har tagit din barnmorskeexamen är du välkommen som yrkesverksam medlem i Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT.

Jordemodern
Jordemoderns första nummer gavs ut 1888 och är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern kommer ut med åtta nummer per år.

Lokalföreningen
Ta gärna kontakt med lokalföreningen för mer information om möten för medlemmar och barnmorskor. Medlemsmöten annonseras i Jordemodern och här på hemsidan i  Kalendarium.

Bli medlem!


Bli medlem: webbformulär för medlemsansökan.

Läs mer om studentmedlem och medlemsförmåner på SRATs webbplats.

Sök jobb – en guide.

Ta del av lönestatistik.

I ditt medlemskap får du tillgång till SRAT karriär. Vi hjälper till med LinkedIn och CV-granskning, simulerad anställningsintervju samt tips och råd innan du skriver på sitt anställningsavtal. Kontakta SRAT karriär genom e-post: .

Kontakt och frågor 
Studenthandläggare på SRAT förbundskansli. Amanda Backlund
08-442 4485

Barnmorskeexamen = leg. barnmorska = yrkesverksam medlem
Som legitimerad barnmorska är du medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT som är ett fackförbund inom Saco. Som yrkesverksam barnmorska och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT har du fackligt stöd och hjälp och medlemsförmåner – läs mer på hemsidan.

Min sida i medlemsregistret
Du kan själv logga in med BankId och uppdatera dina kontaktuppgifter.
Uppdatera din mejladress så att du får nyhetsmejl från Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT.

Barnmorskebroschen
När du tar barnmorskeexamen kan du köpa barnmorskebroschen med Livets träd.

Läs mer för och om barnmorskan

Här på hemsidan hittar du information om  barnmorskeprofessionen, barnmorskans historia och kompetensområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Den internationella etiska koden för barnmorskor (svensk översättning Svenska Barnmorskeförbundet).

Kompetens legitimerad barnmorska
Kompetensbeskrivning legitimerad barnmorska och kompetensmodell för kliniskt verksam barnmorska.

Svenska Barnmorskeförbundets policydokument.
Styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.

Kunskapsunderlag Hållbar livsstil Barnmorskans samtal om livsstil (2021)

BARNMORSKAN.SE
Läs mer för, av och om barnmorskor.
Porträttet. Barnmorskan bloggar: Blivande barnmorskans dagbok – från start till mål.
och Barnmorskan bloggar Tredje terminen vårterminen 2022.

Följ gärna Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram och
Svenska Barnmorskeförbundets facebooksida med nyheter och information som rör och berör barnmorskor och srhr.

Bli medlem

Har du frågor? Kontakta studenthandläggare Amanda Backlund för mer information.

Senast uppdaterat: 2024-02-23