Barnmorskebroschen Livets träd

Som barnmorska kan du köpa och bära Barnmorskebroschen med Livets Träd. Broschen med Svenska Barnmorskeförbundets emblem har i Sverige blivit en symbol för legitimerad barnmorska.

Beställ broschen från Svenska Barnmorskeförbundets kansli via mejl.

Det finns inget krav på medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet för att köpa Barnmorskebroschen. Enda kravet är en godkänd barnmorskeexamen (svensk legitimation som barnmorska).

Barnmorskebroschen
I Svenska Barnmorskeförbundets emblem finns ett stiliserat träd med tre grenar, tre rötter, fyra frukter och en tupp i den triangelformade kronan. Triangeln är en helig livstriangelform och tuppen uppmärksammar vaksamheten som ska ge oss förmågan att vårda dem vi möter med säkerhet och trygghet. Att barnmorskornas emblem innehåller en trädsymbolik är delvis ett arv från fornnordisk mytologi men också från en allmän livsträdssymbolik.

Emblemet har varit vår barnmorskebrosch sedan 1945 då de nordiska länderna beslutade sig för en gemensam trädsymbol. Broscherna tillverkas och emaljeras för hand i Kuressaare, Estland, i Sporrongs egen fabrik som är kvalitets- och miljöcertifierad. Emblemets färger är blått, grönt och guld.

Beställning av brosch i samband med barnmorskeexamen
Gör er beställning i god tid innan barnmorskeexamen.
Vid köp av broschen i samband med barnmorskeexamen är priset 255 kronor per brosch.
Beställning gäller en (1) brosch/person (barnmorska).

Samlad beställning av broscher i samband med barnmorskeexamen:
uppge namn på alla som ska köpa broschen, högskola/universitet, datum för barnmorskeexamen samt kontaktuppgifter (namn och postadress samt mejl, tele) till den (en) person som är mottagare av beställningen (broscher) och (samlings)faktura.

Övrig broschbeställning
Vid övrig broschbeställning är priset 280 kronor per brosch.
Du som är barnmorska kan vid behov beställa och köpa en (1) ny brosch.
Uppge namn, adress och personnummer och examensår när du beställer broschen.
Brosch och faktura skickas med post.

Pris från och med januari 2019 är inklusive moms 25% och porto.
Kontakta kansliet för mer information om broschbeställning.

Broschbeställning

Senast uppdaterat: 2020-10-14