Kategori “Nyheter”

2020-03-24, Nyheter, Vårdfrågor

För att snabbt öka kunskapen om coronavirusets utbredning och konsekvenser för patienter på svenska förlossnings- och neonatalavdelningar påbörjar Graviditetsregistret i…

2020-03-17, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. 2020-03-17…

2020-03-17, Nyheter

Information om COVID-19 coronaviruset Facket SRAT har sammanställt information till medlemmar och förtroendevalda: Coronaviruset – vad gäller på arbetsplatsen och…

2019-12-18, Nyheter

The Year of the Nurse and the Midwife 2020. WHO’s landmark announcement that 2020 will be the International Year of…

2019-10-11, Nyheter

Arbetsmiljöenkät barnmorskor 2019. Webbenkät är skickad via mejl till yrkesverksamma medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet. Det är ett välkänt faktum att…