Kategori “Nyheter”

2020-03-27, Nyheter

Runt om i landet trappar läget upp när epidemin växer och sätter våra medlemmar som arbetar i regioner och kommuners…

2020-03-24, Nyheter, Vårdfrågor

För att snabbt öka kunskapen om coronavirusets utbredning och konsekvenser för patienter på svenska förlossnings- och neonatalavdelningar påbörjar Graviditetsregistret i…

2020-03-17, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. 2020-04-05…

2020-03-17, Nyheter

Information om COVID-19 coronaviruset Facket SRAT har sammanställt information till medlemmar och förtroendevalda: Coronaviruset – vad gäller på arbetsplatsen och…