Förbundsstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse (valda november 2019). Gruppbild från förbundsstyrelsens planeringsdagar januari 2020. På bilden saknas Mia Barimani.

Kontakta kansliet för pressbild på respektive ledamot.

Kontaktformulär till ordförande och styrelsen nedan.

 • Eva Nordlund

  Ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), BB Stockholm

  Eva Nordlund
  Telefon: 073-5618349
 • Mia Barimani

  Styrelseledamot, Vetenskapliga rådet, Leg Barnmorska (RNRM), Docent, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm

  Mia Barimani
  Telefon: 073-7083163
 • Malin Bogren

  Styrelseledamot, Internationella rådet, Leg Barnmorska (RNRM), PhD, Göteborgs universitet

  Malin Bogren
 • Elena Bräne

  Styrelseledamot, kassör, Etiska rådet, Leg Barnmorska (RNRM), Karolinska Universitetssjukhuset

  Elena Bräne
 • Li Thies-Lagergren

  Styrelseledamot, Utbildningsrådet, Leg Barnmorska (RNRM), Mmid, PhD, Barnmorskeprogrammet Lunds universitet, Förlossningsavdelningen Helsinborgs lasarett

  Li Thies-Lagergren
 • Anna-Karin Hannerfors

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), Barnmorskemottagning Piteå, Region Norrbotten

  Anna-Karin Hannerfors
 • Ulrica Sjöstrand

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), verksamhetsutvecklare kvinnosjukvård Västernorrland

  Ulrica Sjöstrand
 • Erica Solheim

  Vice ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), Kvinnokliniken Ryhov Jönköping

  Erica Solheim
 • Susanne Åhlund

  Vice ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), PhD, Akademiskt Primärvårdscentrum Region Stockholm

  Susanne Åhlund
  Telefon: 070-7755095

Kontakta förbundsordförande och styrelsen!

Senast uppdaterat: 2020-11-24