Förbundsstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse (februari 2021).

Kontaktformulär till ordförande nedan.

 

 • Eva Nordlund

  Ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), BB Stockholm

  Eva Nordlund
  Telefon: 073-5618349
 • Elena Bräne

  Vice ordförande, kassör, Etiska rådet, Leg Barnmorska (RNRM), Karolinska Universitetssjukhuset

  Elena Bräne
  Telefon: 076-8838352
 • Erica Solheim

  Vice ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), Kvinnokliniken Ryhov Jönköping

  Erica Solheim
 • Mia Barimani

  Styrelseledamot, Vetenskapliga rådet, Leg Barnmorska (RNRM), Docent, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm

  Mia Barimani
 • Malin Bogren

  Styrelseledamot, Internationella rådet, Leg Barnmorska (RNRM), docent, Göteborgs universitet

  Malin Bogren
 • Anna-Karin Hannerfors

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), Barnmorskemottagning Piteå, Region Norrbotten

  Anna-Karin Hannerfors
 • Therese Lindberg

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå

  Therese Lindberg
 • Ulrica Sjöstrand

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), verksamhetsutvecklare kvinnosjukvård Västernorrland

  Ulrica Sjöstrand
 • Li Thies-Lagergren

  Styrelseledamot, Utbildningsrådet, Leg Barnmorska (RNRM), Mmid, docent, Barnmorskeprogrammet Lunds universitet, Förlossningsavdelningen Helsinborgs lasarett

  Li Thies-Lagergren

Kontakta förbundsordförande och styrelsen

Senast uppdaterat: 2021-06-18