Förbundsstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse (valda november 2019). Gruppbild från förbundsstyrelsens planeringsdagar januari 2020. På bilden saknas Mia Barimani.

Kontakta kansliet för pressbild på respektive ledamot.

 • Eva Nordlund

  Ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), BB Stockholm

  Eva Nordlund
  Telefon: 073-5618349
 • Mia Barimani

  Styrelseledamot, Vetenskapliga rådet, Leg Barnmorska (RNRM), Docent, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm

  Mia Barimani
  Telefon: 073-7083163
 • Malin Bogren

  Styrelseledamot, Internationella rådet, Leg Barnmorska (RNRM), PhD, Göteborgs universitet

  Malin Bogren
 • Elena Bräne

  Styrelseledamot, kassör, Etiska rådet, Leg Barnmorska (RNRM), Karolinska Universitetssjukhuset

  Elena Bräne
 • Li Thies-Lagergren

  Styrelseledamot, Utbildningsrådet, Leg Barnmorska (RNRM), Mmid, PhD, Barnmorskeprogrammet Lunds universitet, Förlossningsavdelningen Helsinborgs lasarett

  Li Thies-Lagergren
 • Anna-Karin Hannerfors

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), Barnmorskemottagning Piteå, Region Norrbotten

  Anna-Karin Hannerfors
 • Ulrica Sjöstrand

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), verksamhetsutvecklare kvinnosjukvård Västernorrland

  Ulrica Sjöstrand
 • Erica Solheim

  Vice ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), Kvinnokliniken Ryhov Jönköping

  Erica Solheim
 • Susanne Åhlund

  Vice ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), PhD, Akademiskt Primärvårdscentrum Region Stockholm

  Susanne Åhlund
  Telefon: 070-7755095

Kontakta förbundsordförande & styrelsen!

Senast uppdaterat: 2020-06-02