Förbundsstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse (valda november 2021).

PRESSBILDER: Barnmorskan Eva Nordlund Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Foto Elisabeth Ubbe.

Kontaktformulär till ordförande nedan.

 

 • Eva Nordlund

  Ordförande, Leg Barnmorska, BB Stockholm

  Eva Nordlund
  Telefon: 073-5618349
 • Ewa Andersson

  Styrelseledamot, Leg barnmorska, docent Karolinska Institutet Stockholm

  Ewa Andersson
 • Malin Bogren

  Styrelseledamot, Internationella rådet, Leg Barnmorska, docent, Göteborgs universitet

  Malin Bogren
 • Charlotte Elvander

  Styrelseledamot, Vetenskapliga rådet, Leg barnmorska, FoU, vårdutvecklare, PhD, BB Stockholm

  Charlotte Elvander
 • Therese Lindberg

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska, Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå

  Therese Lindberg
 • Louise Lundborg

  Vice ordförande, Leg Barnmorska, doktorand, Enheten för Klinisk Epidemiologi Karolinska Institutet

  Louise Lundborg
 • Erica Solheim

  Vice ordförande, Etiska rådet, Leg Barnmorska, Kvinnokliniken Ryhov Jönköping

  Erica Solheim
 • Li Thies-Lagergren

  Kassör, Utbildningsrådet, Leg Barnmorska, Mmid, docent, Barnmorskeprogrammet Lunds universitet

  Li Thies-Lagergren

Kontakta förbundsordförande och styrelsen

Senast uppdaterat: 2022-02-07