Förbundsstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse (valda vid förbundsstämman 16 november 2021).

Kontaktformulär till ordförande nedan.

 

 • Eva Nordlund

  Ordförande, Leg Barnmorska (RNRM), BB Stockholm

  Eva Nordlund
  Telefon: 073-5618349
 • Ewa Andersson

  Styrelseledamot, Leg barnmorska, docent Karolinska Institutet Stockholm

  Ewa Andersson
  Telefon: 0709318573
 • Malin Bogren

  Styrelseledamot, Internationella rådet, Leg Barnmorska (RNRM), docent, Göteborgs universitet

  Malin Bogren
 • Anna-Karin Hannerfors

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), Barnmorskemottagning Piteå, Region Norrbotten

  Anna-Karin Hannerfors
 • Charlotte Elvander

  Styrelseledamot, Leg barnmorska, FoU, vårdutvecklare, PhD, BB Stockholm

  Charlotte Elvander
 • Therese Lindberg

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå

  Therese Lindberg
 • Louise Lundborg

  Styrelseledamot, Leg Barnmorska (RNRM), doktorand, Enheten för Klinisk Epidemiologi Karolinska Institutet

  Louise Lundborg
 • Li Thies-Lagergren

  Kassör, Utbildningsrådet, Leg Barnmorska (RNRM), Mmid, docent, Barnmorskeprogrammet Lunds universitet, Förlossningsavdelningen Helsinborgs lasarett

  Li Thies-Lagergren
 • Erica Solheim

  Vice ordförande, Etiska rådet, Leg Barnmorska (RNRM), Kvinnokliniken Ryhov Jönköping

  Erica Solheim

Kontakta förbundsordförande och styrelsen

Senast uppdaterat: 2021-11-23