Internationella rådet

Internationella rådet inom Svenska Barnmorskeförbundet utgör ett forum för sakkunniga inom området för global sexuell och reproduktiv hälsa. Syftet med rådet är att stärka förbundets internationella arbete för att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Internationella rådet har till uppgift att

 • brett främja intresse och förståelse kring frågor som rör global sexuell och reproduktiv hälsa, med särskilt
 • fokus på kvinnors rättigheter och barnmorskors möjlighet att verka för god hälsa för alla
 • lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen, samt bidra till förbundets internationella strategier
 • på förbundsstyrelsens uppdrag driva och medverka i enskilda projekt
 • verka som sakkunnig till SIDA och andra samhällsföreträdare.

När någon enskild medlem företräder Svenska Barnmorskeförbundet ska förbundets syn och policy i internationella frågor föras fram. Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Svenska Barnmorskeförbundet stadga (2019):
Rådets ledamöter är medlemmar utses av förbundsstyrelsen. Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning (2020) fastställs av styrelsen.

Projekt

Barnmorskeförbundet samarbetar med andra organisationer för att stödja barnmorskeprofessionen och barnmorskeorganisationer i andra länder.

Samarbetsprojekt med stöd från Union to Union:
Svenska Barnmorskeförbundet och Ghana Registered Midwives Association (start 2020). Läs mer på Ghanabloggen.

Barnmorskeförbundets internationella samarbeten

Nordiskt Jordemoderförbund – NJF – Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge.
EMA European Midwives Association
ICM International Confederation of Midwives

Internationellt nätverk

Erfarenheter och intresse för internationella frågor. Kontakta internationella rådet via formuläret för mer information.

The Swedish Midwifery Report 2021

The midwife’s role in implementing the Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda. Protect and invest together.
Swedish Network for Midwifery at The Swedish Association of Midwives Stockholm 2021. Chair Helena Lindgren. Writing group: Marie Berg, Malin Bogren, Kerstin Erlandsson, Gabriella Hök, Helena Lindgren and Ingrid Osika Friberg.

Ordförande och sammankallande för Internationella rådet är Malin Bogren (2022).

 

 • Malin Bogren

  Styrelseledamot, Ordförande Internationella rådet, Barnmorska (RNRM), Docent, Göteborgs universitet, konsultuppdrag för WHO

  Malin Bogren
 • Anna af Ugglas

  Barnmorska (RNRM), Midwifery Education Lead, L Laerdal Global Health

  Anna af Ugglas
 • Kristina Castell

  Barnmorska (RNRM) Senior Policy Adviser RFSU

  Kristina Castell
 • Kerstin Erlandsson

  Barnmorska (RNRM), Professor, Universitetslektor, Högskolan Dalarna

  Kerstin Erlandsson
 • Maria Hogenäs

  Barnmorska (RNRM), Processinriktad handledare, konsulterande barnmorska Art of Life and Birth

  Maria Hogenäs
 • Helena Lindgren

  Barnmorska (RNRM), Docent, Universitetslektor Karolinska Institutet, Professor vid University of Gondar, Ethiopia

  Helena Lindgren
 • Frida Temple

  Barnmorska (RNRM), International UNV Midwife Expert, UNFPA Rwanda

  Frida Temple

Vill du komma i kontakt med internationella rådet? Skicka ett meddelande.

Senast uppdaterat: 2024-02-12