Internationella rådet

Internationella rådet inom Svenska Barnmorskeförbundet utgör ett forum för sakkunniga inom området för internationell sexuell och reproduktiv hälsa. Syftet med rådet är att stärka förbundets internationella arbete för att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Internationella rådet har till uppgift att

 • brett främja intresse och förståelse kring frågor som rör global sexuell och reproduktiv hälsa, med särskilt
 • fokus på kvinnors rättigheter och barnmorskors möjlighet att verka för god hälsa för alla
 • lämna sakkunnig information till förbundsstyrelsen, samt bidra till förbundets internationella strategier
 • på förbundsstyrelsens uppdrag driva och medverka i enskilda projekt
 • verka som sakkunnig till SIDA och andra samhällsföreträdare.

När någon enskild medlem företräder Svenska Barnmorskeförbundet ska förbundets syn och policy i internationella frågor föras fram. Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Svenska Barnmorskeförbundet stadga (2019):
Rådets ledamöter är medlemmar utses av förbundsstyrelsen. Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning (2020) fastställs av styrelsen.

Projekt

Barnmorskeförbundet samarbetar med andra organisationer för att stödja barnmorskeprofessionen och barnmorskeorganisationer i andra länder.

Barnmorskeförbundets internationella samarbeten

Nordiskt Jordemoderförbund – NJF – Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge.
EMA European Midwives Association
ICM International Confederation of Midwives

Internationellt nätverk

Erfarenheter och intresse för internationella frågor. Kontakta förbundsstyrelsen via formuläret för mer information.

Ordförande och sammankallande för Internationella rådet är Malin Bogren (2020).

 

 • Malin Bogren

  Styrelseledamot, ordförande Internationella rådet, Barnmorska (RNRM), PhD, Göteborgs universitet

  Malin Bogren
 • Anna af Ugglas

  Barnmorska (RNRM), Global Program & Implementation Manager, Laerdal Global Health

  Anna af Ugglas
 • Kristina Castell

  Barnmorska (RNRM) Senior Policy Adviser Rfsu

  Kristina Castell
 • Kerstin Erlandsson

  Barnmorska (RNRM), Docent, Universitetslektor

  Kerstin Erlandsson
 • Maria Hogenäs

  Barnmorska (RNRM), processinriktad handledare, Konsulterande barnmorska Art of Life and Birth

  Maria Hogenäs
 • Marie Klingberg-Allvin

  Barnmorska (RNRM), Professor, Rektor högskolan Dalarna

  Marie Klingberg-Allvin
 • Helena Lindgren

  Barnmorska (RNRM), Docent, Universitetslektor KI

  Helena Lindgren
 • Louise Nordström

  Barnmorska (RNRM), biträdande universitetsbarnmorska, BB Karolinska universitetssjukhuset, Solna

  Louise Nordström
 • Maya Vergara

  Barnmorska (RNRM), RFSU-kliniken Stockholm

  Maya Vergara
 • Ingela Wiklund

  ICM Board (2014-2017), kassör International Confederation of Midwives (ICM)

  Ingela Wiklund

Vill du komma i kontakt med internationella rådet? Skicka ett meddelande.

Senast uppdaterat: 2020-05-20