Etiska rådet

Etiska rådets uppgift är att stimulera och initiera diskussioner om förhållningssätt och etiska ställningstaganden inom förbundets verksamhet.

Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden (Ethical Code for Midwives, International Confederation of Midwives 1993/1999/2014). Den etiska koden tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig respekt och tillit, samt tar hänsyn till varje människas egna värde.

Etiska rådets syfte (Barnmorskeförbundet 2001)

 • att stödja och uppmuntra barnmorskor till ökad etisk medvetenhet i det dagliga arbetet
 • att medverka till att sprida forskningsresultat
 • att medverka till utveckling inom barnmorskans kunskapsområde avseende etik och dess tillämpning i klinisk verksamhet
 • att vara rådgivande i etiska frågor till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse
 • att initiera, skapa forum och medverka i aktiviteter kring aktuella etiska frågeställningar.

Rådets ledamöter är medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet och utses av förbundsstyrelsen.

Den internationella etiska koden för barnmorskor

Den internationella etiska koden för barnmorskor är framtagen av International Confederation of Midwives (ICM) 1993/1999/2014). Den internationella etiska koden för barnmorskor reviderades och antogs av ICM Council meeting i Prag 2014.
International Code of Ethics for MIdwives ICM (2014)

Övriga  aktuella ICM Definitions.

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning: Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet (2018).

Övriga etiska koder

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (svensk översättning), Svensk Sjuksköterskeförening.
Code of Ethics for Nurses International Council of Nurses (2012).
Etiska Koder, Svenska Läkarsällskapet.

Konventioner & deklarationer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
International Human Rights Law, United Nations
Sexual and reproductive health and rights (United Nations Human Rights).
Universal Declaration of Human Rights  un.org

SMER – Statens Medicinsk-Etiska Råd har samlad information om internationella konventioner och deklarationer.

Sammankallande för rådet är vice ordförande Eva Nordlund (2016).

 • Eva Nordlund

  Barnmorska, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet, BB Stockholm.

  Eva Nordlund
  Telefon: 073-5618349
 • Lotta Andréasson Edman

  Barnmorska, MamaMia Söder Stockholm

  Lotta Andréasson Edman
 • Marie Ekborn

  Barnmorska, Omvårdnadschef, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

  Marie Ekborn
 • Susanne Georgsson

  Barnmorska, professor, rektor Röda Korset Högskola Stockholm

  Susanne Georgsson
 • Catharina Zätterström

  Barnmorska (RNRM), Samordningsbarnmorska/verksamhetsutvecklare, Barnmorskor i Sydost/Sydväst, Stockholm, Vårdsak SLL

  Catharina Zätterström
  Telefon: 070-484 81 63
 • Nina Asplin

  Spec. Barnmorska(RNRM) PhD. Ultragyn Stockholm AB

  Nina Asplin

Senast uppdaterat: 2019-08-26