Kategori “Forskning”

2014-06-19, Forskning, Konferens, Samarbete

Den 8 till 9 maj stod Dalarnas Barnmorskeförening & Falun som värdar för Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv Hälsa 2014. Två intensiva dagar…

2014-05-05, Forskning, Nyheter, Samarbete

Svenska Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande. Syftet med 10-punktsprogrammet är att med stöd av vetenskap…

2013-11-12, Forskning, Konferens, Samarbete

Årets konferens i Reproduktiv hälsa bjöd på två fantastiska dagar med rykande aktuell forskning, inspirerande omvärldsanalyser, workshops och teaterföreställning om…

2013-11-12, Allmänt, Forskning, Nyheter

Ordförande Ingela Wiklunds kommentar till slutsatser i SBU rapport – Kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning I SBU:s rapport Kommentarer – Kontinuerligt…

2013-11-05, Allmänt, Forskning, Konferens, Nyheter

Vivian Wahlbergs stipendium delades ut på konferens Reproduktiv Hälsa den 23 oktober. Stipendiater 2013 är Mari-Cristin Malm, Ida Lyckestam-Thelin och…

2013-10-23, Forskning, Nyheter

Svenska Barnmorskeförbundets Hederspris 2013 tilldelas barnmorskorna Ann-Marie Widström och Kristin Svensson för deras bestående insatser för att främja kvinnor och…

2013-10-21, Föreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Konferens Reproduktiv Hälsa hölls på Clarion, Arlanda. Två dagar med aktuell forskning, workshops, film, teater och intressanta diskussioner. Tema om goda levnadsvanor…