Skriv i Jordemodern!

Vill du skriva och berätta om ditt arbete eller ett projekt? Vill du skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av en uppsats, publicerad vetenskaplig artikel eller presentera din doktorsavhandling? Kanske har du en fallbeskrivning eller ett barnmorskeminne du vill dela med dig av. Eller vill du debattera ett aktuellt ämne? Skriv en artikel eller insändare till Jordemodern!

Har du frågor inför ditt skrivande?

Ta del av skrivanvisningarna och/eller kontakta Jordemodern Margareta Rehn.
Är du ovan att skriva kan Jordemodern hjälpa till med redigering av texten.

Jordemoderns skrivanvisningar

Jordemoderns skrivanvisningar underlättar inför ditt skrivande och inför redigering och manusgranskning av texten. Tänk på att tidningens format (A5) gör att artiklars längd i allmänhet måste begränsas på grund av utrymmesskäl.

En artikel med bild/illustration är vanligen 2-4 sidor i Jordemodern.
En insändare bör vara max en sida.
Försök att skriva kort, antalet referenser bör begränsas.

En sida text i Jordemodern är cirka 2000 tecken inklusive blanksteg.
Ett uppslag, två sidor text med en bild, är cirka 4000 tecken inklusive blanksteg.

Ge förslag på en kort artikelrubrik. Skriv med korta mellanrubriker vid nytt stycke, använd rubriker och/eller ingångar med ord som lockar till läsning.
Föreslå text och information eller lästips som kan vara faktaruta i anslutning till artikeln.
Ange ditt namn, yrkestitel och arbetsplats alternativt bostadsort samt e-postadress.

Skriv populärvetenskapliga sammanfattningar av publicerad forskning – här hittar du tips inför ditt skrivande.

Bilder och fotografier

Jordemodern använder sig av illustrationer med bilder och fotografier. Har du någon bra bild som kan passa till din artikel kan du bifoga den via e-post när du skickar in din text. Digitala bilder(.jpg) måste ha hög upplösning och vara minst 1 MB för att kunna användas i tryck.

Insänt manus och manusgranskning

Är du ombedd att skriva till ett temanummer skickar du din artikel till ansvarig för temanumret. Övriga artiklar skickas direkt till Jordemodern.

Jordemodern granskar och bedömer alla artiklar och förbehåller sig rätten att redigera och vid behov korta insänt material. Texter manusgranskas innan layout. Jordemodern avgör bildens kvalitet och beslutar om den ska användas.
Jordemodern anlitar manusgranskare.

Jordemodern/Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar inte för icke beställda artiklar och fotografier. Jordemodern kan inte betala för införda artiklar.

Välkommen med ditt bidrag till Jordemodern!

Skriv en artikel till Jordemodern! Har du frågor inför ditt skrivande? Kontakta Jordemodern.

Senast uppdaterat: 2022-03-11