Kalendarium

Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundets ordinarie förbundsstämma den 16 november 2021. Uppdatering och mer information kommer. Motioner till förbundsstämman 2021 Dags att motionera…

Konferens

Preliminärt temadag Abort 2021 i Stockholm. Mer information kommer…

KonferensKonferens

Nordisk barnmorskekonferens i Finland 4-6 maj 2022. 1st Call for abstracts…