Kalendarium

Etiska rådet

Svenska Barnmorskeförbundet Etiska rådet möte 24 maj. Etiska rådet 24 maj klockan 13-17. Ordförande och sammankallande är Erica Solheim…

Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundet studentsektion hälsa dig välkommen till vårt nästkommande webbinarium den 30 maj klockan 15:30. På vårt senaste möte med…

Norrbotten, Föreningsmöte

Norrbottens Barnmorskeförening håller årsmöte tisdagen den 31/5 kl 18.00 via messenger. Anmälan senast den 24/5 till:   …

Föreningsmöte

Den 10-11 oktober 2022. Svenska Barnmorskeförbundets Ordförandekonferens med förbundsstyrelsen och lokalföreningarnas ordförande…