Kalendarium

Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…

Föreningsmöte

Den 10-11 oktober 2022. Svenska Barnmorskeförbundets Ordförandekonferens med förbundsstyrelsen och lokalföreningarnas ordförande…

Utbildningsrådet

Digitalt möte med utbildningsrådet. Sammankallande Li Thies-Lagergren…

Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…

Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…