Aktuellt

2020-04-29, Norrbotten, Föreningsmöte

Årsmötet genomfördes 2/4 2020, och på grund av COVID-19 så genomfördes det för första gången helt via webben.  Avgående styrelsemedlemmar …

2020-04-29, Gästrikland, Föreningsmöte

Pga rådande omständigheter har vårens årsmöte ställts in. Vi samlar energi för att förhoppningsvis kunna ha en trevlig gemenskapskväll under…

2020-04-08, Älvsborg, Utbildning

    Medlemmar från styrelsen i Älvsborg och norra Bohusläns lokalförening var närvarande när Högskolan i Borås examinerade 11 nya…

2020-03-27, Nyheter

Runt om i landet trappar läget upp när epidemin växer och sätter våra medlemmar som arbetar i regioner och kommuners…

2020-03-27, Forskning

An online global survey to track health works and COVID, developed by the Institute of Tropical Medicine of Antwerp. Dear…

2020-03-24, Nyheter, Vårdfrågor

För att snabbt öka kunskapen om coronavirusets utbredning och konsekvenser för patienter på svenska förlossnings- och neonatalavdelningar påbörjar Graviditetsregistret i…

2020-03-17, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. 2020-04-05…