Debatt: Det är dags att direktutbilda barnmorskor

Det är dags att direktutbilda barnmorskor. Vi menar att det är en omväg att först utbilda barnmorskor till sjuksköterskor.

Att utbilda sjuksköterskor, som redan från början har siktet inställt på att bli barnmorskor, i tre år anser vi är slöseri med resurser. Låt i stället dem som vill utbilda sig till barnmorskor göra det direkt. Vi förordar en direktutbildning till barnmorska som avslutas med en barnmorskeexamen på masternivå.

Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ge ett uppdrag till Universitetskanslersämbetet att utreda möjligheten till en direktutbildning till barnmorska.

Läs hela debattartikeln i Dagens Medicin 15 mars 2023.

Eva Nordlund, ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet

Li Thies-Lagergren, ordförande i utbildningsrådet, Svenska Barnmorskeförbundet

Birgitta Larsson, barnmorska, lektor, programansvarig, Sophiahemmet högskola

Magdalena Dahlberg, barnmorska, adjunkt, biträdande programansvarig, Sophiahemmet högskola

Christina Pedersen, barnmorska, adjunkt, biträdande programansvarig, Högskolan Dalarna

Kerstin Erlandsson, barnmorska, professor, programansvarig, Högskolan Dalarna

Herborg Holter, barnmorska, lektor, programansvarig, Göteborgs universitet

Liisa Svensson, barnmorska, universitetsadjunkt, programdirektor för barnmorskeprogrammet och kompletterande utbildning för barnmorskor, Karolinska institutet

Magdalena Mattebo, barnmorska, lektor, ämnesföreträdare, Mälardalens universitet

Maria Ekelin, barnmorska, lektor, programdirektör, Lunds universitet

Marianne Velandia, barnmorska, lektor, programansvarig, Mälardalens universitet

Mia Barimani, barnmorska, professor, Linköpings universitet

Monica Christianson, barnmorska, docent, Umeå universitet

Monika Koskinen, barnmorska, lektor, programansvarig, Högskolan i Borås

Paola Oras, barnmorska, adjunkt, Uppsala universitet

Sofia Tallhage, barnmorska, doktorand, programansvarig, Linnéuniversitetet

Ewa Elvin, barnmorska, lektor, Karolinska institutet, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet