Debatt: Vi tar ännu inte en sommar med BB-kris

Aftonbladet Debatt: Att kvinnor föder barn på sommaren kan inte komma som en överraskning. Eftersom kvinnor är gravida i nio månader har regionerna dessutom, jämfört med vården i övrigt, ovanligt goda förutsättningar att säkerställa plats på en förlossningsavdelning när tiden närmar sig. Vi ser samma mönster upprepa sig år efter år. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige.

Livsviktig och jämlik vård för kvinnor och barn av god kvalitet måste finnas året och dygnet runt i hela Sverige. Vi förväntar oss att regeringen tillsammans med regionerna skyndsamt ökar finansieringen, gör den permanent och öronmärker medlen till fler barnmorskor.

Garantier för goda arbetsvillkor är en förutsättning för att barnmorskorna ska vilja komma tillbaka och stanna kvar.

Läs hela debattartikeln ”Vi tar ännu inte en sommar med BB-kris” Aftonbladet Debatt 20230610.

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges kvinnoorganisationer
Eva Nordlund, leg. barnmorska och förbundsordförande, Svenska Barnmorskefōrbundet
Anja Lundström, leg. barnmorska och ordförande, Stockholm lokalförening
Annika Fellbo, leg. barnmorska och ordförande, Blekinge Lokalförening
Amanda Nyberg, leg. barnmorska och ordförande, Västernorrland lokalförening
Cecilia Evertsson, leg. barnmorska och ordförande, Skaraborg lokalförening
Christina Georg, leg. barnmorska och ordförande, Jönköping lokalförening
Erika Häggblad, leg. barnmorska och ordförande, Västerbotten lokalförening
Erika Ahlgren, leg. barnmorska och ordförande, Kristianstad lokalförening
Ellinor Mella, leg. barnmorska och ordförande, Norrbotten lokalförening
Eva-Maria Wassberg, leg. barnmorska och ordförande, Göteborg lokalförening
Evelina Bäccman, leg. barnmorska och ordförande, Uppsala lokalförening
Hanna Härnqvist, leg. barnmorska och ordförande, Skaraborg lokalförening
Heidi Johansson, leg. barnmorska och ordförande, Östergötland lokalförening
Helena Karmeborg, leg. barnmorska och ordförande, Gästrikland lokalförening
Jenny Ryttergard, leg. barnmorska och ordförande, Halland lokalförening
Lina Waldersten, leg. barnmorska och ordförande, Hälsingland lokalförening
Linda Alexandersson Nordin, leg. barnmorska och ordförande, Sörmland lokalförening
Linda Klockar Nääs, leg. barnmorska och ordförande, Dalarna lokalförening
Linda Lännqvist, leg. barnmorska och ordförande, Örebro lokalförening
Marie Gerlström Sörensson, leg. barnmorska och ordförande, Kalmar lokalförening
My Mowitz, leg. barnmorska och ordförande, Malmöhus lokalförening
Nina Claus, leg. barnmorska och ordförande, Kronoberg lokalförening
Renée Månsson, leg. barnmorska och ordförande, Västmanland lokalförening
Sanna Lantz, leg. barnmorska och ordförande, Jämtland lokalfrening
Sofia Vähäslo, leg. barnmorska och ordförande, Värmland lokalförening
Susanna Fahlen, leg. barnmorska och ordförande, Gotland lokalförenig
Katharina Berggren, ordförande, Birth rights Sweden
Lisa-Marie Larisch, vice ordförande, Birth rights Sweden