Verksamhetsberättelse 2022/2023

Malmöhusläns barnmorskeförening

Verksamhetsberättelse verksamhetsår 2022/2023

 

Styrelsen som valdes på årsmöte 220523 har under verksamhetsåret bestått av:

 

Sarah Emery                         Ordförande

My Mowitz                             Vice ordförande

Anette Lycke                         Sekreterare

Sara Olsson                           Kassör

Pernilla Lindblad                Ordinarie ledamot

Ruth Partoft                           Ordinarie ledamot

Cecilia Andersson                Ordinarie ledamot

Anneli Hagen                         Suppleant

Linda Nyman                          Suppleant

 

   Vid föregående årsmöte, som samlade 28 av föreningens medlemmar, valdes två nya ledamöter in till styrelsen. Vi tackade av My Bengtsson för hennes många år som kassör och vår trogna ledamot (och tidigare ordförande) Anneli Hagen valdes som suppleant till styrelsen. Även Linda Nyman valdes in som suppleant. Under det fortsatta verksamhetsåret har dock inga förändringar av styrelsens sammansättning skett.

   Även detta verksamhetsår har föreningen fortsatt växa, och sedan förra årsmötet har vi fått hela 41 nya medlemmar. Extra varmt välkomna på årsmöte till er som är nya i föreningen! Några av er är helt nya till barnmorskeriet, eller precis på väg in i yrket, och några av er har jobbat i många, många år.

   Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året. Vid samtliga av dessa möten har vi detta verksamhetsår kunnat träffas fysiskt. Pandemin lärde oss dock att (bättre) hantera digitala möten och vid flera möten har några styrelsemedlemmar deltagit digitalt – en bra kompromiss! Utöver dessa möten har vi fortlöpande haft kontakt via styrelsens egen Facebook- och Messengergrupp.

   Även detta verksamhetsår, liksom föregående år, har i allra högsta grad präglats av den stora uppmärksamhet som barnmorskekrisen/barnmorskeupproret fått bland allmänheten och i media. I perioder har kontakten med media varit otroligt intensiv. Vi har medverkat i både tidningar och TV, lokalt såväl som på riksnyheter, där både styrelsen och våra förtroendevalda vid flertalet tillfällen beskrivit hur situationen ser ut på våra arbetsplatser.

   I slutet av augusti höll vi, tillsammans med lokalföreningen i Kristianstad, ett möte med politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden där vi presenterade den undersökning som ni medlemmar svarat på. Politikerna fick här information om hur situationen ser ut för barnmorskorna i regionen. Mötet var väldigt uppskattat och det kändes verkligen som att vi kunde nå fram till politikerna med information om hur den kliniska vardagen ser ut. Till hösten planerar vi för ett nytt möte och vi kommer då att upprepa den undersökningen bland medlemmarna igen, eftersom det är era röster vi vill föra fram. Så när det kommer en enkät till er i slutet av sommaren är vi oändligt tacksamma om ni kan avvara några minuter för att svara på denna.

   Sarah och Ruth från styrelsen gjorde i början av oktober ett besök hos barnmorskestudenterna på universitetet i Lund. Vi kunde, precis innan studenterna skulle skriva tentamen, informera lite om föreningen och förbundet. Flera av studenterna vi mötte var redan medlemmar i föreningen, vilket såklart var glädjande att höra och vi kan också konstatera att vi fått ett tillskott av studenter som medlemmar nu under vintern och våren. Vad gäller föreningens arbete och evenemang är ni som studenter minst lika viktiga och välkomna som legitimerade barnmorskor!

   I mitten av oktober var det dags för förbundets ordförandekonferens, som hålls vartannat år. Vår ordförande Sarah åkte till denna. Det var väldigt inspirerande att träffa och prata med representanter från andra lokalföreningar. Vi har alla våra olika situationer, men också på många sätt liknande utmaningar både vad gäller föreningarna och situationen på våra arbetsplatser.

  Under det verksamhetsår har vi anordnat två medlemsmöten, i enlighet med verksamhetsplanen som upprättades efter förra årsmötet. I slutet av oktober anordnade vi ett möte med Eva Nordlund och Mattias Thorell, på vilket ett 30-tal medlemmar medverkade. Vi fick information om hur det fackliga arbetet ser ut i förbundet just nu, diskussioner kring hur situationen ser ut på våra medlemmars arbetsplatser och hur vi tillsammans kan arbeta vidare fackligt. I samband med detta möte åkte Eva och Mattias runt och pratade med medlemmar på BMM Najaden i Helsingborg och förlossning/BB i Ystad, Malmö, Lund och Helsingborg. Utbildningsdagen som enligt tradition brukar hållas på hösten fick förflyttas till februari. Lotta Elvander kom ner till oss och pratade bland annat om medikaliseringen av förlossningsvården, vilket ledde till många intressanta diskussioner.

   Under hösten har vi vid två tillfällen samlats för att se film med koppling till barnmorskans arbete. I oktober visades filmen ”Midwifes” på Doc Lounge och innan denna samlade vi medlemmar för lite mat och vin. I mitten av november var vi som förening medarrangörer till visning av filmen ”Give light” under feministisk festival i Malmö. Det var en inspirerande film och efter filmen deltog en av föreningens medlemmar i ett samtal med filmens regissör och publiken.

 

Vi i styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.