Information inför sommaren 2023

Vi vet att sommaren är tuff i många verksamheter som sysselsätter barnmorskor.

Personalbrist och risk för indragen semester och/eller stora mängder av övertidsarbete är exempel på frågor våra medlemmar kontinuerligt brottas med under sommarmånaderna. Detta står i bjärt kontrast mot vissa andra verksamheter som upplever eller ett lugnare tempo under sommaren.

Information till medlemmar inför sommaren 2023
Logga in på Min sida på www.srat.se för att läsa mer

Svenska Barnmorskeförbundet.
En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.