Göteborg — Aktuellt & debatt

2016-08-17, Göteborg, Debatt, Vårdfrågor

Replik på Adam Cwejmans artikel om förlossningsvården i Sverige ”Något är ruttet med förlossningsvården” (GP 2/8 2016): Den samhälleliga synen…

2016-03-07, Göteborg, Internationellt, Nyheter, Samarbete

MÖJLIGHETER – RÄTTIGHETER – SKYLDIGHETER – i relation till sexuell och reproduktiv hälsa. I Sverige idag är det väldigt liten risk…

2015-06-22, Göteborg, Debatt, Nyheter

Amning är en folkhälsofråga och vi kan inte längre acceptera sjunkande amningstal i Västra Götaland. Nu i sommar kommer dessutom…

2015-04-09, Göteborg, Föreningsmöte, Samarbete

Göteborgs Barnmorskeråd består av hela styrelsen Göteborgs Barnmorskesällskap samt seniora lärare/forskare vid barnmorskeprogrammet Göteborgs universitet och representant från Vårdförbundet. Marie…

2015-03-11, Göteborg, Nyheter, Samarbete

Liksom i Stockholm ser vi i Göteborg ett behov av att skapa ytterligare möjligheter för barnmorskor att kunna påverka och…

2014-04-29, Göteborg, Nyheter

I mars hölls ett slutseminarium för projektet ”Rätt att föda”. Det är föreningen Födelsehuset i Göteborg som har drivit frågan…

2013-11-26, Göteborg, Allmänt

Efter ännu en fantastisk konferens Reproduktiv hälsa vill jag använda den kraft jag fick med mig. Kraften ska tillbaka till…