Stockholm — Aktuellt & debatt

2019-03-14, Stockholm

Hej alla medlemmar! Det är dags för er att nominera nya medlemmar till styrelsen. Vi söker en förtroendevald barnmorska samt…

2018-06-07, Stockholm, Allmänt

Kära medlemmar! Jag har avgått som ordförande för Stockholms Barnmorskesällskap. Jag vill härmed tacka er för den stora äran ni…