Debatt: ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas. Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik, skriver representanter för 40 organisationer.

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle bygger på ett gemensamt ställningstagande från Rätt till vård-initiativet, där Svenska Barnmorskeförbundet  ingår.

RÄTTEN TILL VÅRD PÅ LIKA VILLKOR FÅR INTE URHOLKAS
Vårdförbundet, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Tandhygienistförening, Sveriges Läkarförbund, Logopedförbundet, IFMSA Sweden, Svenska Läkaresällskapet, Svenska Barnmorskeförbundet, Akademikerförbundet SSR, Svensk sjuksköterskeförening, Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna, Riksföreningen för skolsköterskor, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Svenska
Barnläkarföreningen, Global Barn- och Ungdomshälsa inom Barnläkarföreningen, Sjukhusläkarna (inom SLF), Kommunal, Vision, IBL, Kuratorerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare i Världen, Rosengrenska stiftelsen.

Läs gemensamt ställningstagande från Rätt till vård-initiativet (2023).

Läs debattartikeln i Dagens samhälle (20230525).

Vårdprofessionerna anser därför att följande ska tjäna som utgångspunkt vid vårdpersonals omhändertagande av varje människa, utan undantag. Detta inkluderar asylsökande och papperslösa.

• Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering på lika villkor för alla patienter.

• Vårdpersonalens bedömning ska utan åtskillnad utgå från varje patients behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

• Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att ge eller avstå från vård eller påverka vilken vård som ges.

• Patientsekretessen omfattar varje patient på lika villkor.

• Varje patient har rätt till information som kan förstås och är anpassad till patientens behov och förutsättningar.