Kategori “Samarbete”

2016-06-20, Norrbotten, Föreningsmöte, Samarbete

Pride – Oavsett vem du älskar! Norrbottens Barnmorskeförening deltog i Luleå Prideparad den 18 juni 2016. luleapride.se…

2016-05-24, Nyheter, Samarbete

Nu startar vi ett kollegialt nätverk för nyanlända. Vårdförbundet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet bjuder in till ett…

2016-03-07, Göteborg, Internationellt, Nyheter, Samarbete

MÖJLIGHETER – RÄTTIGHETER – SKYLDIGHETER – i relation till sexuell och reproduktiv hälsa. I Sverige idag är det väldigt liten risk…

2016-02-26, Stockholm, Nyheter, Samarbete, Vårdfrågor

Är du intresserade av bäckenbottenskador, omhändertagande på BB och uppföljning? Hör av dig till mig! Jag arbetar med detta både…

2016-01-27, Norrbotten, Föreningsmöte, Nyheter, Samarbete, Vårdfrågor

Förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa var temat för ett möte anordnat av Norrbottens läns Barnmorskeförening och Vårdförbundet…

2015-12-21, Samarbete, Vårdfrågor

Ojämlikheter och bristande resurser inom kvinnovården är ett problem som kräver politisk uppmärksamhet och åtgärder. Att uppnå jämlik hälsa och…