Kategori “Samarbete”

2016-05-24, Nyheter, Samarbete

Nu startar vi ett kollegialt nätverk för nyanlända. Vårdförbundet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet bjuder in till ett…

2016-03-07, Göteborg, Internationellt, Nyheter, Samarbete

MÖJLIGHETER – RÄTTIGHETER – SKYLDIGHETER – i relation till sexuell och reproduktiv hälsa. I Sverige idag är det väldigt liten risk…

2016-02-26, Stockholm, Nyheter, Samarbete, Vårdfrågor

Är du intresserade av bäckenbottenskador, omhändertagande på BB och uppföljning? Hör av dig till mig! Jag arbetar med detta både…

2015-12-21, Samarbete, Vårdfrågor

Ojämlikheter och bristande resurser inom kvinnovården är ett problem som kräver politisk uppmärksamhet och åtgärder. Att uppnå jämlik hälsa och…

2015-12-04, Jordemodern, Konferens, Samarbete, Vårdfrågor

Socialstyrelsen utlyste i september bidrag för arbete med sjukdomsförebyggande metoder 2015. Syftet var att fortsätta analysera utmaningarna med att implementera…