Kollega till kollega – nätverk för nyanlända

Nätverket Kollega till Kollega bjuder in nyanlända sjuksköterskor och barnmorskor till språkcafé i Stockholm.

Tipsa gärna någon du känner!
Vill du själv ingå i nätverket och träffa nyanlända kollegor?
Kontakta nätverket Kollega till kollega.

Läs mer om möten i Kalendarium.
Där finns information och inbjudan till möten med nätverket Kollega till Kollega.

Vill du veta mer eller delta på språkcafé – mejla till – kollegialt nätverk för nyanlända.

Svensk sjuksköterskeförening
Vårdförbundet
Svenska Barnmorskeförbundet