Enkät – webbaserat Kunskapsstöd förlossningsskador på kvinnan

Bästa kollega! Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och LÖF har sedan 2012 arbetat för att ta fram ett webbaserat kunskapsstöd kring förlossningsskador på kvinnan.

En nationell revision har vaskat fram goda arbetssätt. SBU har skrivit rapporter om evidensläget. En expertgrupp har gemensamt diskuterat fram rekommendationer och bakgrund till dessa, som vi hoppas ska kunna accepteras och användas av Sveriges gynekologer och barnmorskor. En jämlik trygg vård för både patienter och vårdgivare är målet.

Kunskapsstödet kan användas i undervisningen både på kurser och på kliniken.
Årliga uppdateringar planeras.

Nu skickas en enkät ut för att inhämta synpunkter på Kunskapsstödet.
Barnmorskeförbundets medlemmar få enkäten via den mejl som finns registrerad i medlemsregistret. I mejlet finns mer information, länk till enkät och Kunskapsstödet. Enkäten stänger den 1 mars 2017.

Kunskapsstödet vi ber dig för granska är av utrymmes skäl bara text men kommer att kompletteras med ett stort bildmaterial och filmer om sugklocka, perinelskydd, sfinkterreparation och undersökning efter förlossning på websidan. Så småningom kommer också en 3Dmodell  för anatomi  vid normala förhållanden respektive bristningar. (Länk till Kunskapsstödet på SFOGs hemsida.)

Vi hoppas att du hinner läsa och svara. Maila gärna om du har specifika kommentarer som du tror kan förbättra texten i kunskapsstödet.

Enkäten stängs 1 mars 2017.
Sedan görs websidan under veckorna som följer.
Fortsättning följer….

Tack för Din medverkan! 
Eva Uustal, Marie Bolin, Monika Orrskog, Gunilla Tegerstedt (för SFOG),
, Malin Edqvist, (för Svenska Barnmorskeförbundet)

LÖF – Förlossningsskador på kvinnan.