Nordiskt Jordemoderförbund calls upon immediate action!

Styrelsen Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) sammanträde i Göteborg den 11 maj 2016 och enades om följande uttalande och rekommendation.

The board of NJF on it’s meeting held in Gothenburg on May 11th agreed upon the following resolution:

The board of NJF calls upon immediate action from health care authorities to guarantee continuous support to all women during pregnancy and in labor from a midwife to ensure life and health.

Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) May 11th 2016

Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) bildades 1950 och är en sammanslutning av barnmorskeorganisationerna i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.
Ordförande i NJF är Hildur Kristjánsdóttir från Island. NJFs styrelse sammanträder en gång per år. I år hölls styrelsemötet i anslutning till den nordiska barnmorskekonferensen njfcongress Midwives4all i Göteborg den 12-14 maj 2016.