Jämlik kvinnovård

Ojämlikheter och bristande resurser inom kvinnovården är ett problem som kräver politisk uppmärksamhet och åtgärder. Att uppnå jämlik hälsa och vård för alla är en av de viktigaste utmaningarna för hela det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi vill tillsammans lyfta fram 10 områden där vården är ojämlik och förbättringar måste ske.

Läs mer i dokumentet 10 punkter för jämlik kvinnovård.