Läsvärt om patientsäkerhet – skador i vården

Ny rapport ”Skador i vården – skadefrekvens och skadepanorama för obstetrik och gynekologi”.

Syftet med rapporten är att ta fram och sprida kunskap om hur skadefrekvens och skademönster ser ut inom gynekologisk och obstetrisk slutenvårdsverksamhet, och framför allt att denna kunskap ska initiera ett aktivt förbättringsarbete.

Rapport har tagits fram i samarbete mellan Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf), samtliga Sveriges landsting och regioner, samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer Skador i vården – skadefrekvens och skadepanorama för obstetrik och gynekologi”. Markörbaserad journalgranskning 2013-2014 (2015-11-05).